• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898488
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Lærer - Skrim ungdomsskole

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skrim ungdomsskole ble bygget i 2002 og har i dag ca 250 elever i 8. -10. klasse og 35 ansatte.

Vi er den første offentlige skolen i Norge som innførte 1:1 Ipad på hele skolen. Vi er en Apple Distinguished School og fokuserer på godt lederskap og fremragende undervisning i et teknologirikt miljø. Her får elevene prøve ut blant annet droner, roboter, VR og trådløse mikroskoper. Skolen ligger idyllisk til på Kongsgårdmoen i retning Notodden.

Skrim ungdomsskole har en ledig fast stilling som kontaktlærer. Stillingen er 100%.

Vi søker en faglig dyktig og engasjert lærer som ønsker å være bidragsyter i arbeidet med å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap.

Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring.
Vi er en kommune som er bevisst at overgangen mellom studier og jobb kan være utfordrende. Derfor tilbyr vi veiledning for alle nyutdannede lærere.
I Kongsberg grunnskole er læringsbrett en naturlig del av undervisningen på alle trinn.


Vi tilbyr
• varierte og interessante oppgaver i en skole med stort fokus på delings- og samarbeidskultur
• muligheter for relevant etter- og videreutdanning
• opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på vurdering for læring og klasseledelse
• veiledningsordning for nyutdannede


Vi søker deg som

• har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
• er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap
• har ambisjoner på elevenes vegne
• motiverer til læring
• er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet
• har samarbeids- og delingskompetanse
• kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere
• ønsker å være kontaktlærer

Vi trenger en lærer som oppfyller kompetansekrav til å undervise i norsk, engelsk, samfunnsfag, kunst og håndverk og kroppsøving. Søkere må inneha flere av de aktuelle fagene.
Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si; utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Formelle kvalifikasjonskrav.
Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

Annet
Utlysningen gjelder fast stilling som er ledig fra 01.08.21, på Skrim ungdomsskole.
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898488
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune