• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5352170
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Lærer - Skavanger skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skavanger skole er en barneskole i Kongsberg med fine turområder og nær tilknytning til Idrettsparken. Skolen har ca 200 elever, hvorav ca. 90 er på SFO, og ca 35 ansatte. Våre elever representerer over 30 forskjellige nasjonaliteter og et stort mangfold.

Skavanger skole har fokus på hele barnet - hele dagen. Tett samarbeid mellom undervisning og SFO står sentralt i vårt arbeid.

Skavanger skole skal legge til rette for et læringsmiljø der elevene er aktive, viser engasjement og opplever mestring. Skolen skal ha elever som er tolerante og åpne for ulikheter, og som vet hva det betyr å være en god skolevenn.

 

Kort om stillingene
Vi har ledig et vikariat som lærer og en midlertidig stilling som lærer med bakgrunn i ekstraordinært behov. Vi søker derfor lærere både til småskolen og på mellomtrinnet med tiltredelse så raskt som mulig. 

Vikariatene gjelder ut skoleåret 2023-2024.Vi leter etter deg som er en engasjert lærer, og som ønsker å jobbe i et flerkulturelt miljø der du er en del av et team rundt eleven. Du forstår at faglige resultater bygger på trygghet og gode relasjoner, og vil bidra i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap.

Skolen har også ha en midlertidig stilling som krever  vernepleierfaglig eller lignende kompetanse. Kontakt rektor Britt Ellen Fagerheim for nærmere informasjon om denne stillingen.

 Vi tilbyr 

 • Arbeid i et trivelig skolemiljø hvor elevenes sosiale- og faglige læring, trivsel og helse er i sentrum.
 • En skole hvor tilpasset opplæring og aktive elever står sentralt, og hvor elevene skal oppleve mestring og være en del av et sosialt fellesskap.
 • Et spennende flerkulturelt læringsmiljø preget av mangfold.
 • En spennende arbeidsplass og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte medarbeidere.
 • Samarbeid i team om elevenes læring og utvikling.
 • Et samfunnsnyttig, viktig og ansvarsfullt arbeid.
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

 

Vi søker deg som 

 • har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
 • er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap
 • har ambisjoner på elevenes vegne
 • motiverer til læring
 • har fokus på god klasseledelse
 • har samarbeids- og delingskompetanse
 • kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet

 Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si; utdanning, praksis og personlig egnethet.
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

 

Formelle kvalifikasjonskrav 

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.  

 

Annet
Utlysningen gjelder vikariater/midlertidig stilling med tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5352170
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune