Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærer på småskoletrinnet

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Hovinhøgda skole er en barneskole med ca 320 elever i skole og SFO. Elevene er delt i to klasser på hvert trinn. Skolen ligger landlig til på Fetsund med nærhet til blant annet Fetsund lenser. Det er gode buss- og togforbindelser i området.

Skolen jobber for å styrke profesjonsfellesskapet. Vi har særlig fokus på et godt læringsmiljø, begynneropplæring og implementering av fagfornyelsen.                                     Vi arbeider også med å sikre god tilpasset opplæring.

Vi Utvikler felles praksis på mange områder som hever kvaliteten ved skolen vår.
Personalet er delt inn i team og vi har fast tid til elevfokus på tirsdager og pedagogisk utviklingsarbeid på onsdager.
Vår visjon er: Trygg og glad med mestring hver dag!

Arbeidsoppgaver:

 • Lede elevenes læring sosialt og faglig
 • Samarbeid på trinn og team
 • Undervisning på småtrinn
 • Kontaktlæreransvar kan være aktuelt
 • Et tett skole-hjem samarbeid
 • Hensiktsmessig organisering på trinn
 • Aktiv deltakelse i skolens profesjonelle læringsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærer med godkjent lærerutdanning/førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning, med minst 60 studiepoeng videreutdanning rettet mot undervisning på barnetrinnet
 • Ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med kompetanse i begynneropplæring
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

Vi ønsker lærere som:

 • Setter eleven i fokus
 • Er en tydelig klasseleder
 • Har god relasjonskompetanse
 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Har et inkluderende og positivt elevsyn
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.