Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3344736
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Lærer på samiskkurs for 1.-4.trinn i Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å fordype seg, og ønsker å lære litt mer i ett eller flere av skolefagene på en litt annen måte. Gjennom spennende kursinnhold med faglig fordypning, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til opplevelser av mestring, læringsglede og skape faglig engasjement utover det ordinære skoleåret. 

Sommeren 2020 ble det ordinære tilbudet til Sommerskolen avlyst, men i 2019 hadde vi 42 kurssteder med til sammen over 20 000 elever og 1000 ansatte. Til sommeren arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for femtende gang, med kurs i uke 25, 26 og 32, for elever i grunnskolen og på videregående opplæring som bor og går på skole i Oslo.

Har du lyst på en spennende og lærerik sommerjobb? 
Vi søker etter deg som er engasjert, kunnskapsrik og har et positivt elevsyn. Du må ønske å skape engasjement og nysgjerrighet for samisk kultur, tradisjoner og språk hos elevene i osloskolen. Samiskkurset går i uke 25 (21.–25. juni). Elevene deles inn i aldersblandede grupper der 1.-2. trinnselever og 3.-4. trinnselever er i samme gruppe.

I søknaden din vil vi gjerne at du blant annet svarer på følgende spørsmål:

 • Hva er din motivasjon for å bruke litt av sommerferien din på å jobbe hos oss? 
 • Hva slags egenskaper og erfaringer har du som vil gjøre deg egnet til en jobb på samiskkurset i Sommerskolen?

Som lærer i Sommerskolen vil du ha ansvaret for en elevgruppe på 25-30 elever sammen med en en annen lærer i en uke (5 dager).

Jobben som lærer krever at du samarbeider godt med de andre lærerne, både i planlegging av undervisningen, forberedelser og gjennomføring av det faglige opplegget.

Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni og forberedelser på kursstedet helgen før første kursdag. For å kunne jobbe hos oss må du levere politiattest, den søkes det om etter at du eventuelt har fått tilbud om jobb. Mer informasjon om tilbudet vårt finner du på sommerskolenoslo.no.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, forberede og gjennomføre undervisning
 • Bidra til praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet
 • Samarbeide og koordinere undervisningsaktiviteter med støtteassistenter og andre lærere
 • Ivareta elevenes sikkerhet og trivsel, og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • Samarbeide med foresatte
 • Delta på planleggingsmøter med de andre lærerne i mai/juni 
Kvalifikasjoner
 • Kunnskaper om samisk kultur og språk, samt praktisk erfaring med tradisjonelle samiske aktiviteter knyttet opp mot for eksempel mat, doudji, lek, naturliv og joik
 • Studiepoeng fra lærerutdanning/pedagogikk. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende studiepoeng.
 • Erfaring med planlegging av undervisning  og erfaring som klasseleder 
Personlige egenskaper
 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste lærere som er fleksible og som tar initiativ
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Være løsningsorientert, og ta med alle elevene i undervisningen
 • Vi legger vekt på personlig egnethet 
Vi tilbyr
 • En lærerik sommerjobb med godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med læreryrket, og arbeid med barn og unge
 • Lønnstrinn 21, som tilsvarer kr 212,13 per time