Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3344752
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Lærer på ¨Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken¨

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å fordype seg, og ønsker å lære litt mer i ett eller flere av skolefagene på en litt annen måte. Gjennom spennende kursinnhold med faglig fordypning, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til opplevelser av mestring, læringsglede og skape faglig engasjement utover det ordinære skoleåret. 

Sommeren 2020 ble det ordinære tilbudet til Sommerskolen avlyst, men i 2019 hadde vi 42 kurssteder med til sammen over 20 000 elever og 1000 ansatte. Til sommeren arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for femtende gang, med kurs i uke 25, 26 og 32, for elever i grunnskolen og på videregående opplæring som bor og går på skole i Oslo.

Har du lyst på en spennende og lærerik sommerjobb? 
Vi søker etter deg som er engasjert, kunnskapsrik og har et positivt elevsyn. Du må ønske å skape engasjement og nysgjerrighet hos våre elever i Osloskolen. En jobb hos oss gir deg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i grunnskolen, og arbeidserfaring med barn og unge. Til denne stillingen søker vi lærere som kan jobbe uke 25, 31 og 32. Den første uken jobber du på et av sommerskolens ukeskurs, og de to siste ukene jobber du på kurset ¨Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken¨.

I søknaden din vil vi gjerne at du blant annet svarer på følgende spørsmål: 1) Hva er din motivasjon for å bruke litt av sommerferien din på å jobbe hos oss?  2) Hva slags egenskaper og erfaringer har du som vil gjøre deg egnet til en jobb hos oss?

Om kurset ¨Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken¨
Det skoleforberedende kurset går i uke 31 og 32, og er for elever som skal begynne i første klasse på utvalgte skoler i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Den første uken jobber du sammen med lærere fra skolen kurset går på. Den andre uken har du hovedansvaret for elevene og undervisningen sammen med en assistent.
Hensikten med kurset er å gjøre elevene bedre forberedt til skolestart. Gjennom lek, sang, høytlesning og spill får barna øvd på viktige ord og uttrykk. De får øvd på ferdigheter som de vil få bruk for ved skolestart.

Om kurset i uke 25
Som lærer i Sommerskolen vil du ha ansvaret for en elevgruppe på 25-30 elever sammen med en assistent i en uke (5 dager). I løpet av disse fem dagene underviser du i et ferdig planlagt kursopplegg. Det krever likevel at den enkelte lærer forbereder seg, og setter seg godt inn i det faglige opplegget. Som lærer hos oss vil du ha muligheten til å komme med ønsker om hvilket kurs og kurssted. Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni, og forberedelser på kursstedet helgen før første kursdag. For å kunne jobbe hos oss må du levere politiattest, den søkes det om etter at du eventuelt har fått tilbud om jobb. 

        

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, forberede og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i våre kursplaner
 • Bidra til praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet
 • Samarbeide og koordinere undervisning og aktiviteter med assistenter, støtteassistenter og andre lærere
 • Ivareta elevenes sikkerhet og trivsel, og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • Samarbeide med foresatte
Kvalifikasjoner
 • Minst 30 studiepoeng i norsk, og gjerne studiepoeng innen pedagogikk. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende studiepoeng
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Erfaring som klasseleder
 • Kunnskap om begynneropplæringen i fag og grunnleggende ferdigheter på 1.-4. trinn
Personlige egenskaper
 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste lærere som er fleksible, og som tar initiativ
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Være løsningsorientert og ta med alle elevene i undervisningen
 • Vi legger vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • En lærerik sommerjobb med godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med læreryrket, og arbeid med barn og unge
 • Lønnstrinn 21, som tilsvarer kr 212 per time