Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3269094
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærer på ¨Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken¨

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å lære noe nytt eller fordype seg i et tema. Gjennom spennende, tverrfaglige temaer, praktiske aktiviteter, fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til mestring, læringsglede og opplevelser utover det ordinære skoleåret.

I 2020 ble det ordinære tilbudet til Sommerskolen Oslo avlyst pga Koronapandemien. I 2019 hadde vi 47 kurssteder med til sammen 21 500 elever og ca. 1000 ansatte. I 2021 arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for femtende året på rad. Tilbudet gjelder for elever på grunnskolen og i videregående opplæring som bor og går på skole i Oslo. 

Nå kan du som fikk tilbud om en stilling i 2020 før vi avlyste pga Korona, søke på stillinger for 2021
Sommerskolen Oslo gjennomføres i ukene 25, 26, 27, (31 - kun skolestratkurs) og 32. Lærere på dette kurset må kunne jobbe i uke 25, 31 og 32. Grunnet koronasituasjonen er antall kursplasser for Sommerskolen Oslo 2021 fortsatt usikker. Uker, trinn og størrelse på kursstedene kan endres frem mot sommeren, og dermed kan behovet for antall ansatte også endre seg.

Til denne stillingen søker vi lærere som kan jobbe uke 25, 31 og 32. Den første uken jobber du på et av sommerskolens ukeskurs, og de to siste ukene jobber du på kurset ¨Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken¨.

Om kurset ¨Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken¨
Det skoleforberedende kurset går i uke 31 og 32, og er for elever som skal begynne i første klasse på utvalgte skoler i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Den første uken jobber du sammen med lærere fra skolen kurset går på. Den andre uken har du hovedansvaret for elevene og undervisningen sammen med en assistent.
Hensikten med kurset er å gjøre elevene bedre forberedt til skolestart. Gjennom lek, sang, høytlesning og spill får barna øvd på viktige ord og uttrykk. De får øvd på ferdigheter som de vil få bruk for ved skolestart.

Om kurset i uke 25
Som lærer i Sommerskolen vil du ha ansvaret for en elevgruppe på 25-30 elever sammen med en assistent i en uke (5 dager). I løpet av disse fem dagene underviser du i et ferdig planlagt kursopplegg. Det krever likevel at den enkelte lærer forbereder seg, og setter seg godt inn i det faglige opplegget. Som lærer hos oss vil du ha muligheten til å komme med ønsker om hvilket kurs og kurssted. Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni, og forberedelser på kursstedet helgen før første kursdag. For å kunne jobbe hos oss må du levere politiattest, den søkes det om etter at du eventuelt har fått tilbud om jobb. 

For å jobbe hos oss må du levere ny politiattest hvert år. Du søker om politiattest etter at du har fått tilbud om stillingen og mottatt arbeidskontrakten.
NB: Det er kun ansatte som jobbet i Sommerskolen Oslo 2019 og som fikk tilbud om å jobbe i 2020 før det ordinære sommerskoletilbudet ble avlyst, som har mulighet til å søke på stillingen. Dersom dette ikke gjelder deg, har du mulighet til å søke på ledige stillinger fra midten av desember. For å søke på jobben må du oppdatere CV–en din.

Du må også skrive et motivasjonsbrev på ½ -1 side (200-400 ord) hvor du blant annet sier noe om:
1) Din motivasjon for å jobbe i Sommerskolen ett år til, og de viktigste erfaringene du vil ta med deg fra arbeidet i Sommerskolen 2019.
2) Hvilket fag/trinn du ønsker å jobbe på, og hva som gjør deg egnet til det.
3) Hvilke andre erfaringer vil du trekke frem som kan styrke deg i jobben som lærer i Sommerskolen.

        

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, forberede og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i våre kursplaner
 • Bidra til praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet
 • Samarbeide og koordinere undervisning og aktiviteter med assistenter, støtteassistenter og andre lærere
 • Ivareta elevenes sikkerhet og trivsel, og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • Samarbeide med foresatte
Kvalifikasjoner
 • Minst 30 studiepoeng i norsk, og gjerne studiepoeng innen pedagogikk. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende studiepoeng
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Erfaring med klasseledelse og relasjonskompetans
 • Kunnskap om begynneropplæringen i fag og grunnleggende ferdigheter på 1.-4.trinn
Personlige egenskaper
 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste lærere som er fleksible, og som tar initiativ
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Være løsningsorienter og ta med alle elevene i undervisningen
 • Vi legger vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • En lærerik sommerjobb med godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med læreryrket, og arbeid med barn og unge
 • Lønnstrinn 21, som tilsvarer kr 212 per time