Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Lærer og spesialpedagog - Gjellerås skole

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Gjellerås skole er en barneskole med ca. 540 elever, fordelt på 23 klasser fra 1.–7. trinn. Skolen ble fullt rehabilitert i 2006 med nytt tilbygg som rommer gymsal, samlingssal, mat & helserom og musikkrom. Skolen ligger sentralt på Skjetten med kort vei til kollektiv transport. Gjellerås skole har de siste årene betydelig oppjustert skolens IKT-satsing. Gjellerås skole har 1:1-dekning på digitale enheter på alle trinn, og Smartboard i alle klasserom.

Vi har et profesjonelt og engasjert personale og et godt arbeidsmiljø. Skole og SFO har et godt samarbeid for å forsterke elevenes læringsmiljø.

Skolens verdier er mestring, utvikling, samhold og kunnskap. Vi jobber for at disse verdiene skal komme til syne i møte og samhandling med elever, foresatte og samarbeidspartnere. Læringsmiljø, tilpasset opplæring og utvikling av profesjonsfellesskap er våre fokusområder. 

Gjellerås skole er praksisskole for OsloMet, og er stolte over å bidra til utdanning av fremtidens lærere.

Vi har laget en video for at dere kan bli bedre kjent med skolen vår: https://www.youtube.com/watch?v=dSSYUTlc-5I 

Arbeidsoppgaver:

Stilling nr. 1: Lærer på småskoletrinnet med oppstart snarest: 
Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
Kontaktlæreransvar kan være aktuelt
Undervisning i alle grunnskolens fag

Stilling nr. 2: Spesialpedagog med oppstart snarest:
Oppfølging av spesialundervisning etter oppl.l kap. 5.
Utarbeide individuelle opplæringsplaner og årsrapporter
Samarbeid med kontaktlærere, foresatte og aktuelle faginstanser
Lage dagsplaner, tilpasse undervisning i klasserom o.l. etter behov

  Skriv gjerne i søknaden hvilken av stillingene du er interessert i.

  Kvalifikasjoner:

  • Vi søker lærere med undervisningskompetanse i grunnskolefag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
  • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid og kjennskap til gjeldende lovverk
  • Til en av stillingene er det ønskelig med spesialpedagogikk i fagkretsen
  • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
  • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

  Personlige egenskaper:

  • Samarbeider og kommuniserer godt
  • Et inkluderende og positivt elevsyn
  • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
  • Strukturert og selvstendig
  • God relasjonskompetanse
  • God organisasjonsforståelse
  • Fleksibel og løsningsorientert
  • God samarbeidsevne
  • Positiv og utviklingsorientert
  • Tydelig klasseleder
  • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet

  Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr:

  • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
  • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
  • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
  • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
  • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
  • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
  • Lønn etter hovedtariffavtalen
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Aktivt bedriftsidrettslag