• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  Namsos
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Trøndelag
 • Arbeidssted:
  Namsos
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3663341
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Lærer Namsos opplæringssenter (fast/vikariat)

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Namsos opplæringssenter har mange og varierte oppgaver. Hovedoppgavene våre er norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne. I tillegg er vi involvert i flere spennende prosjekter.    Norskopplæring for innvandrere gis etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tilbud gis etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Namsos Opplæringssenter deltar i et nasjonalt forsøk med modulstrukturerte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) i følgende fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. FVO er skolens grunnskoletilbud for voksne i forsøksperioden.  

Den spesialpedagogiske tjenesten tar utgangspunkt i individuelle behov, og hovedvekten kan fordeles innenfor følgende undervisningsemner:

Talespråk/ begrep, hørsel, mestring av ferdigheter i dagliglivet (ADL), opplæring i bruk av PC, atferdsvansker/ sosiale ferdigheter, motoriske ferdigheter, grunnleggende ferdigheter; lesing og skriving, regning, digitale og muntlig. Tilbud gis etter opplæringslova § 4a-1 og 4a-2.

Vi har for tiden også to spennende prosjekt opp mot ungdom og unge voksne. Namsos kommune er bevisst på at voksenopplæringen skal preges av høy faglig kvalitet og varierte arbeidsmetoder. Tilbudene skal preges av inkludering og trivsel for deltagerne. Namsos opplæringssenter skal drive utviklingsarbeid basert på egen praksis og ny kunnskap. Lærere som tilsettes ved Namsos opplæringssenter må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved skolen.   Følgende målsettinger er førende for skolen: 
 • Skolen skal gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
 • Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
 • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med deltaker, og samarbeidet skal bidra til å styrke deltakernes læring og utvikling
 • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis
  Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:
 • For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.
 • For noen av stillingene vil det være behov for lærere med utdanning i norsk som andrespråk og spesialpedagogikk. 
 • Skolen bruker mange digitale plattformer, og det er derfor ønskelig med realkompetanse innenfor IKT.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.  Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju.  Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges   Vi kan tilby:  Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Tarifflønn Meget gode pensjons- og forsikringsordninger   Tilsetting vil skje i april/ mai. Søkere som ikke får tilsetting da, vil bli forespurt dersom nye behov oppstår frem til skolestart.   Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3. Nåværende adresse og tlf.nr., samt eventuell sommeradresse og tlf.nr. bes oppgitt   Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.    

 

 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  Namsos
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Trøndelag
 • Arbeidssted:
  Namsos
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3663341
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Karriere Match - 100.000 kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer