Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Lærer med spesialpedagogikk - Stav skole

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Stav skole er en 8.-10. skole, og ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune. Det er kort avstand til kollektivtrafikk. Skolen er veldrevet, med et ungt og stabilt personale.
Skolens visjon "Et mangfoldig fellesskap - med trivsel og læringsglede", gjenspeiler våre fokusområder.

Skolen driver solid og systematisk utviklingsarbeid, og fokuserer på å utvikle et trygt og godt skolemiljø og å jobbe med læreplanene. Vi har spesielt fokus på traumebevisst praksis, den autoritative lærer og fellesskapende didaktikk. Vi er opptatt av at utviklingsarbeidet skal være kollektivt og å styrke det profesjonelle læringsfellesskapet.

Stav skole er en Dembra-skole, og vi har en egen arena hvor elever får prøve seg på en mer yrkesrettet og praktisk tilnærming til skolehverdagen. Alle elevene har egen bærbar PC.

Vi har ledig 100% lærervikariat fra 010824 - 310725

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning i grunnskolen, med minimum 60 stp. spesialpedagogikk
 • Erfaring og kunnskap om elever med diagnose innenfor autismespekteret er ønskelig
 • Kunnskap om/erfaring med ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) er ønskelig
 • Kunnskap om gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte verktøy.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt organisasjonsforståelse
 • God relasjonskompetanse - en autoritativ lærer
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling og faglig oppdatert/utviklingsorientert
 • Positivt innstilt med godt humør
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere de to første yrkesårene
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

 

Generell søknadsinformasjon:

Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.