Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Lærer - Lyngdal ungdomsskole

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.
For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

100 % FAST STILLING SOM LÆRER PÅ LYNGDAL UNGDOMSSKOLE

Om stillingen:
Vi har nå ledig 100% fast stilling som lærer på Lyngdal ungdomsskole


Ønskelig med søkere som har norsk, engelsk, spansk, matte og praktisk-estetiske fag i fagkretsen sin. Ansatte må kunne fungere som både kontaktlærer og faglærer.

Krav til stillingen:
• Grunnskolelærer 5-10, annen godkjent pedagogisk utdanning for grunnskole på universitets-/høgskolenivå kan vurderes.
• God pedagogisk forståelse.
• God evne til samarbeid og kommunikasjon.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Engasjert og initiativrik
• God klasseledelse og autorative egenskaper

Vi kan tilby:
• Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø.
• Dyktige kollegaer.
• Lønn etter tariff.
• Arbeidsvilkår etter gjeldende bestemmelser.

Søknadsfrist 27.11.22

 

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.

 

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.

For å fremme en innovativ kultur må organisasjonens ansatte oppleve at forventningene er tydelige, at man har tillit i utførelsen av arbeidet og at det er trygt å komme med forslag som utvikler oss til å bli en kommune som ivaretar de ansatte og innbyggerne på en god måte.

Kommunen er ansvarlig for å levere gode velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er også gitt stor myndighet knyttet til utførelsen av oppgaver ihht. en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.