Ledig stilling

Namsos kommune

Lærer inntil 100 % vikariat ved NUS og Bangsund skole

Offentlig forvaltning

Namsos ungdomsskole er en sentralt beliggende ungdomsskole lokalisert på Bjørum i Namsos. Skolen er kommunens største ungdomsskole med ca 230 elever fordelt på 8.-10.trinn. Vi har pr i dag ca 31 årsverk med undervisningpersonale i tillegg til assistenter og fagarbeidere knyttet til skolens opplæring, totalt er vi ca 40 ansatte. Skolen tilbyr i dag både tysk, fransk, spansk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag som språkvalg. Av valgfag har vi både fysisk aktivitet og helse, friluftsliv, teknoloigi, design og redesign, produksjon for scene og trafikk. Ønsker du å jobbe i et godt fagmiljø er Namsos ungdomsskole et trygt valg, hvor det er masse flinke kollegaer du vil få samarbeide med. Namsos kommune kan by på mange aktiviteter i forhold til fritidsaktiviteter, med både jakt, fisk, friluftsliv og en flott skjærgård som innbyr til sjølivets gleder. Innenfor kunst, kultur, og idrett har kommunen også mye å velge 

Bangsund skole er en 1.-10.skole som ligger på Bangsund, et tettsted 13 km sør for Namsos. Skolen har ca.175 elever og 40 ansatte. Skolens visjon er «Vi lærer sammen» og begreper som respekt, omsorg og ansvar er innarbeidet i skolens daglige virke. Bangsund ligger flott til med tanke på turer i skog og fjell, og ikke minst sjøliv. Skolen har et stort uteareal med gode muligheter for frilek. SFO er lokalisert i skolens bygninger. Småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn er seksjonert slik at alle aldersgrupper kan følges opp på best mulig måte.

Namsos kommune vektlegger en planmessig oppfølging av Kunnskapsløftet. Det er vedtatt kommunale mål og strategier som følges opp gjennom skolenes virksomhetsplaner.

 

Følgende målsettinger er førende for skolene: 
 • Skolene i Namsos skal gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
 • Skolene i Namsos skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
 • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling
 • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis
  Lærere som tilsettes i Namsos kommune, må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved den enkelte skole og i kommunen. For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.     Fagbehov Namsos ungdomsskole:    Engelsk, samt spesialundervisning i engelsk og norsk. Kompetanse i andre fag, samt andre fremmedspråk er også ønskelig, men ikke en forutsetning for tilsetting.     Fagbehov Bangsund skole:    Grunnskolelærer med undervisningskompetanse i norsk, samfunnsfag, matematikk og estetiske fag 1-7 og 8-10.  

 Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Grunnskolelærer 1-7/ 8-10 trinn.
 • God klasseledelse.
 • Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.
 • Lærere som vil jobbe i barneskolen og oppfyller kompetansekravene, men mangler 30 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk må innen 2025 ta videreutdanning.
 • Lærere som vil jobbe i ungdomsskolen og som fyller kompetansekravene for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men mangler 60 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk, må innen 2025 ta videreutdanning i dette.
  Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.  Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju.  Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges  

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknad sendes:   Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad" (under avdeling) Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.   For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1   Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentlighetsloven §25.    

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?