Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Lærer i voksenopplæringen

Offentlig forvaltning

Ønsker du å undervise voksne? Lillestrøm voksenopplæring søker flere lærere! Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Lillestrøm voksenopplæring søker 1 fast lærer i 100 % og 1 vikar i 100 % stilling for neste skoleår.

Voksenopplæringen på  Skedsmokorset har ca. 450 elever fra 16 år og eldre. Elevene kommer fra ca. 60 ulike land. Skolen driver norskopplæring for innvandrere. Tilbudet omfatter norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere samt grunnskoleopplæring for voksne. Skolen jobber systematisk med å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø, og kvalifisere elevene for videre utdanning eller deltakelse i arbeidslivet. 

Lillestrøm voksenopplæring deltar i Forsøk med forberedende voksenopplæring – modulbaserte læreplaner (FVO).  Forsøket innebærer at tilbudet til grunnskoleelevene er organisert i moduler på nivåene 1 til 4 i norsk, matte, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
Skolen samarbeider med Flyktningavdelingen i kommunen om oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vi har ledig to faste 100% lærerstilling fra 1.1.23 og ett vikariat ledig fra 1.1.23 -30.6.23 (muligens to vikariater).
 • Vi har også behov for flere vikarer på dag- og kveldstid på grunn av flyktningsituasjonen.
 • Den ene faste stillingen er primært knyttet til undervisning i grunnskolen for voksne, undervisning fortrinnsvis i fagene matematikk, naturfag og norsk i grunnskolen
 • Den andre faste stillingen og vikariatet er knyttet i norskavdelingen med undervisning i norsk og samfunnskunnskap dag og kveld

Felles for alle stillingene:

 • Samarbeid på team og trinn
 • Oppfølging av elevers utvikling og nærvær
 • Kontaktlæreransvar må påregnes (er kompensert for i grunnskolen)
 • Vi foretrekker norsklærere som også kan undervise noe på kveldstid

Kvalifikasjoner:

 • For fast ansettelse kreves det at du har godkjent lærerutdanning.
 • Alle som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap, må ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Mangler du dette, kan du ansettes på vilkår (kravet må innfris innen 1.1.29).
 • Søkere med faget norsk som andrespråk blir foretrukket.
 • Erfaring fra voksenopplæring er en fordel.
 • Søkere bør ha kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og gode ferdigheter i å bruke digitale læremidler og kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote, Teams og gjerne Visma Vo

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Tydelig klasseleder
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende faglige utfordringer!
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere 
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen lokal særavtale for funksjonstillegg i skolene og ekstra ressurs for kontaktlærere i grunnskolen
 • Lønn etter utdanning og erfaring, jf Hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkeportalen