Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærer i matematikk og naturfag -100 % vikariat

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Stav skole er en 8.-10. skole, og ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune. Kort avstand til kollektivtrafikk. Skolen er veldrevet, med et ungt og stabilt personale. Skolens visjon "Et mangfoldig fellesskap - med trivsel og læringsglede", gjenspeiler våre fokusområder. Skolen driver solid og systematisk utviklingsarbeid, og stiller meget godt forberedt i møtet med de nye læreplanene. Vi er opptatt av at utviklingsarbeidet skal være kollektivt og å styrke det profesjonelle læringsfellesskapet, gjennom blant annet kollegaveiledning. Stav skole er en Dembra-skole, og vi har en egen arena hvor elever får prøve seg på en mer yrkesrettet og praktisk tilnærming til skolehverdagen. Alle elevene har egen bærbar PC.

Arbeidsoppgaver:

Vi har ledig 100% vikariat som matte- og naturfagslærer fra 01.08.22 - 31.12.22, med mulighet for forlengelse og fast stilling.

 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse og evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet.
 • Tydelig klasseleder.
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • God kommunikasjonsevne
 • God samarbeidsevne
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • God organisasjonsforståelse
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Eget treningsrom for de ansatte

 

Ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkerportalen