Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærer i kunst og håndverk - Sophie Radich skole

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg.

Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Vi har dyktige veiledere på hver skole. I kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede, som spesielt vil ivareta deg som er nyutdannet.

I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet. Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Den gode skole skaper vi sammen!

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.


Sophie Radich er en ny og flott ungdomsskole i Lillestrøm by. 

Skolen har gode fasiliteter som åpner for varierte læringsaktiviteter. Vi har et godt fagmiljø og egen avdeling for kunst og håndverk som består av sløydsal, keramikkrom, tekstilrom og tegnerom. I tillegg har skolen et eget skaperverksted. For å gjøre undervisningen i kunst og håndverk praktisk og elevaktiv, har vi delt klassene inn i mindre grupper.

Vi har et kompetent personale som kan vise til gode læringsresultater og et godt skolemiljø. Våre satsningsområder er tett elevoppfølging og tilpasset opplæring gjennom fokus på relasjonsbygging og kvalitet i undervisningen, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter. 

Vi har ledig 100% fast stilling fra 01.08.2024

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning i grunnskolen i kunst og håndverk 8. - 10. trinn. Kompetanse i spesialpedagogikk og eller andre undervisningsfag i tillegg er ønskelig
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kunnskap til gjeldende lovverk, og kompetanse i digitale verktøy er en fordel blant annet OneNote og Teams

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 •  Samarbeider og kommuniserer godt
 •  Et inkluderende og positivt elevsyn
 •  Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 •  Strukturert og selvstendig
 •  God relasjonskompetanse
 •  God organisasjonsforståelse
 •  Positiv, fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert 
 •  Tydelig klasseleder
 •  Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet
 •  Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to første yrkesårene
 • Muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen lokal særavtale for funksjonstillegg i skolene
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

Generell søknadsinformasjon:

Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.