Lærer i hestefaget

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lærer innenfor hest 100% stilling. Det kan søkes på hele eller deler av stillingen, og fagene kan kombineres med andre ledige stillinger ved skolen.
Skolen har i dag undervisning innenfor hestefaget på VG1, Vg2, toppidrett og innenfor tilpasset opplæring. Fra høsten av starter vi med fagfornyelsen innen faget på VG2. Skolen har en stall med 13 bokser, egne skolehester, en utestall, ridebane og ridehall. Vi har en allsidig og godt innarbeidet opplærings arena. 

Arbeidsoppgaver:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen
 • legge til rette for å involvere elevene i deres læring og vurderingsarbeid
 • gi elevene læringsfremmende feedback, være bidragsyter i fagteam og på felles samarbeidsarenaer
 • samarbeide med skolens fellesfaglærere for å yrkesrette utdanningen
 • det må påregnes undervisning på alle skolens klassetrinn.
 • det må påregnes både teoretisk og praktisk undervisning

Kvalifikasjoner:

 • Instruktør utdanning i ridning og annen relevant utdanning innenfor fagfeltet hest
 • Kompetanse innen for andre landbruksrelaterte områder er interessant
 • Søkere må ha pedagogisk utdanning. Ved manglende pedagogisk utdanning kan det ansettes på vilkår.
 • Godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:

 • engasjert klasseleder
 • evne til å motivere og skape gode relasjoner til elevene
 • god formidlingsevne
 • initiativrik og selvstendig
 • evne til å samarbeide, jobbe tverrfaglig og noe fleksibilitet iforhold til arbeidstid
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • en skolekultur med stor vekt på samarbeid og utvikling, der vi sammen skaper gode resultater
 • en arbeidsplass med høye ambisjoner på egne og elevenes vegne
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelig kollegaer
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger