Lærer i arbeidslivsfag og kunst og håndverk

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.
Bingsfoss ungdomsskole har 410 elever og 50 ansatte. Vi holder til sentralt på Sørumsand med gangavstand til tog- og busstasjon. Reisetid med tog fra Oslo er ca 30 minutter. Skolen har fine friluftsområder i umiddelbar nærhet. Skolens visjon er "Sammen i bevegelse". I dette ligger et mål om fysisk bevegelse, men også bevegelse i tanker og sinn!

Bingsfoss er sertifisert som dysleksivennlig skole, og jobber for tiden spesielt med temaene i fagfornyelsen.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i arbeidslivsfag
 • Undervisning i kunst- og håndverk for elever med behov for tilrettelegging
 • Undervisning i valgfag som eksempelvis design og redesign
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Vi har ledig 71,5 % stilling for skoleåret 2021/22. 50 % er fast, og 21,5 % vikariat
 • Ønskelig med kompetanse i spesialpedagogikk

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som kan undervise i arbeidslivsfag og valgfag som design og redesign, samt kunst og håndverk for elever med tilretteleggingsbehov
 • Godkjent pedagogisk utdanning
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Samarbeider og kommuniserer godt med elever, kollegaer og foresatte
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert i en travel hverdag
 • God omsorgs- og relasjonsevne
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag