Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Lærer fortrinnsvis 3. trinn

Vil du ha mange kjekke kolleger og elever er Lassa den rette arbeidsplassen for deg.
Lassa skole er en barneskole som ligger flott til med Stokkavannet og Mosvannet i sitt nærmiljø. Skolen har ca. 360 elever og 50 ansatte fordelt på SFO og skolen.
Vår visjon er at både elever og lærere skal "Dra Lassa sammen" Vi er varierte i vår metodebruk og tenker variasjon og mangfold. Aktiv skole er viktig for oss.
Vi legger stor vekt på at elevene skal få opplæring i sosialt medansvar og medborgerkompetanse. Skolen har et velfungerende elevråd og elevdemokrati. Alle trinn har egne årsplaner i sosial kompetanse.
Stavangerskolen mot 2025 er styrende for vårt arbeid, sammen med den nye Overordnede delen og arbeidet med nye fagplaner.
Elevenes læringsutbytte er vårt fokus og vi vektlegger tydelig klasseledelse og relasjoner i vårt arbeid.
Høres dette interessant ut for deg og du vil vite mer om Lassa skole kan du gå inn på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en robust kontaktlærer/faglærer som er trygg i rollen som klasseleder.
Du er flink til å bygge relasjoner og vektlegger aktiv elevmedvirkning  i ditt arbeid i klassen.
Du har fokus på elevenes psykososiale miljø og viktigheten av dette.
Du er systematisk i ditt arbeid og har elevenes læring i fokus.
Du tenker tilpasset undervisning ved å bruke ulike læringsstrategier og metoder, som en naturlig del av dine arbeidsoppgaver 
Du legger vekt på å planlegge systematisk, gjennomføre og evaluere arbeidet.
Vurdering for læring er viktig i ditt arbeid og du legger vekt på at god tilbakemelding har betydning for elevenes læringsutbytte.
Du bidrar og legger vekt på viktigheten av et godt hjem-skole samarbeid.

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning.
Ønskelig med erfaring fra undervisning, men det er ikke en forutsetning.
Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
God kommunikasjon både med elever, kolleger og foresatte.

Personlige egenskaper:

Du er robust og liker et høyt arbeidstempo med ulike kjekke arbeidsoppgaver og utfordringer
Du er god på relasjonsbygging og flink til samarbeid både med kolleger, elever og foresatte.
Du er engasjert i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen.
Du er ansvarsbevisst og liker godt å jobbe i team.
Du er positiv med godt humør og liker å være en del av et felleskap.
Du er faglig oppdatert og opptatt av elevene og deres læringsutbytte.
Du er utviklingsorientert og en viktig medspiller i skolens utviklende læringsfelleskap.
Du er et godt forbilde for elevene.

Vi tilbyr:

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med kjekke elever og kolleger.
En skole som ligger flott til med idrettsanlegg med Store Stokkavann og Mosvannet som nærmeste naboer.
Et veldig godt arbeidsmiljø.
Godt samarbeid med kolleger i skole og SFO.
Tett oppfølging av ledelsen og din nærmeste leder.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Stillingskode og lønn i henhold til gjeldende tariffavtale for lærer, adjunkt eller lektor.