Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærer Åsenhagen skole

Offentlig forvaltning

  Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

  Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

  Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

  Åsenhagen skole er en barneskole med ca. 520 elever, fordelt på 23 klasser fra 1. – 7. trinn.
  Skolen ligger flott til i landlige omgivelser med marka som nærmeste nabo, samtidig som det er tre minutters gåtur fra bussterminalen på Skedsmokorset. Det er særdeles gode bussforbindelser mellom Lillestrøm og Skedsmokorset. 

  Åsenhagen skole kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø med varme, dyktige og omsorgsfulle kolleger. Skolen har et profesjonelt læringsmiljø i et mestringsorientert klima der vi deler erfaringer i trygge og gode omgivelser. Skolen vektlegger elevmedvirkning, både faglig og i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. Implementeringen av fagfornyelsen er sentralt i skolens utviklingsarbeid.

  Skolens visjon er "God oppvekst og levende læring" med verdiene trygghet, entusiasme, lærelyst og raushet som bygger opp under denne visjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Fast lærerstilling på 1. - 7. trinn.
 • Samarbeid på trinn/team, i faggrupper og med foreldre.
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærer med høy kompetanse som dekker mange av grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning. Fortrinnsvis er behovet kompetanse innenfor fagene norsk, matematikk og samfunnsfag.
 • Fordel med erfaring som kontaktlærer.
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams.
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God relasjonskompetanse - en autoritativ lærer
 • Positivt innstilt person med godt humør
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • Nytenkende og utviklingsorientert

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere de to første yrkesårene
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Store muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen lokal særavtale for funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Tiltredelse etter avtale

 

Ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkerportalen