Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Charlottenlund ungdomsskole har i perioden 1. august  2024 - 31. juli 2025 ledig et vikariat i 60 prosent stilling som lærer med krav til undervisningskompetanse i KRLE.

Er du, som oss, ambisiøs på elevenes vegne? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!

Charlottenlund ungdomsskole har skoleåret 2023-2024 ca. 480 elever. Skolen er organisert i ni baser, hver bestående av 50 - 60 elever og tre kontaktlærere. Det er tre baser per årstrinn. Hvert trinn er en avdeling ledet av en avdelingsleder. Skolen har også et byomfattende tilbud, M-basen, med 5 elever.

Skolen er en del av Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim og driver sammen med NTNU forskning og utviklingsarbeid, i tillegg til å være en lærerutdanningsarena. Som ansatt ved Charlottenlund ungdomsskole vil du være en del av et utviklingsorientert læringsfellesskap, med fokus på elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. 

Skolens visjon er "Rom for kunnskaping - samarbeide - utforske - medvirke”. I dette legger vi at vi skal ha en undervisning og en skolehverdag som gir alle muligheter til å skape sin kunnskap, både faglig og sosialt i et inkluderende læringsfellesskap.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskolen
 • Minst 30 stp. i KRLE
 • Undervisningskompetanse i flere fag og/eller spes.ped. er ønskelig.
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Charlottenlund ungdomsskole søker etter kompetente og modige lærere som brenner for elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Søkernes faglige kompetanse, evne og vilje til samarbeid og fleksibilitet i en hektisk arbeidshverdag er egenskaper som blir vurdert ved tilsetting
 • Ansatte hos oss skal være ambisiøs på elevenes vegne, være en tydelig og omsorgsfull voksen og være opptatt av å ivareta og inkludere alle i læringsmiljøet
 • Søkeren skal kunne bruke varierte undervisningsmetoder og ha en utforskende holdning til utvikling av en undervisningspraksis som motiverer og fremmer læring
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • En fremoverlent og utviklingsorientert skole
 • Profesjonelt læringsfellesskap, med samarbeid i lærerteam,  fagseksjoner og hele kollegiet samlet
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø