• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7046, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5731422
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Eberg skole er det for perioden 1. august 2024  - 31. juli 2025 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for lærer med godkjent grunnskolelærerutdanning.

Den som tilsettes skal sammen med teamet dekke alle fag på sitt trinn, inkl oppfølging av elever med spesielle behov. Kontaktlærer eller andre funksjoner kan bli tillagt stillingen.

Eberg skole er en veldrevet barneskole som ble ferdigstilt i 1997.  Vi er fra høsten ca 400 elever, fordelt i basisgrupper/trinn som ledes av et team på tre kontaktlærere.  Personalet består av vel 50 godt kvalifiserte og utviklingsorienterte pedagoger og miljøarbeidere. Skoleledelsen består av rektor, to avdelingsledere, avdelingsleder SFO og merkantil konsulent.

Skolens visjon er "Et trygt og aktivt miljø for barn og voksne. Lære – utvikle – bry seg."

De siste årene har skolen arbeidet med Relasjonsprosjektet. Dette har økt kvaliteten på elevenes læringsmiljø og redusert uønsket atferd.
Voksnes bevissthet om hvordan vi bygger positive relasjoner er en grunnleggende del av programmet. Vi er med i DEKOM, et lærende nettverk ledet av NTNU med fokus på begynneropplæring. Eberg er også med i Trivselslederprogrammet for å sikre variert fysisk aktivitet og inkludering i elevenes utetid.  

Det vises til skolens hjemmeside for videre informasjon.

"SteinSaksPapir", er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet og henger godt sammen med overordnet del av Kunnskapsløftet. Den som tilsettes må arbeide i tråd med dette kunnskapsgrunnlaget.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og fordypning i ett eller flere av disse fagene: engelsk, matematikk, norsk, musikk, kunst&håndverk, kroppsøving
 • Evne til å være en varm og tydelig klasseleder som skaper en god læringskultur og trygge barn
 • Evne til å trives også i hektiske perioder

Personlige egenskaper:

 • Aktivt med i utviklingen av skolen, både faglig og sosialt
 • Tydelig klasseleder som er i stand til å skape gode relasjoner i gruppa for å lede elevers læring og utvikling
 • Lojal, strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • Reflektert, modig og støttende samarbeidspartner
 • Evne og vilje til å ta i mot veiledning
 • Godt humør og som aktivt bidrar til det gode arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes avtaler
 • En arbeidsplass med kompetente og samarbeidsorienterte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Positive møter med barn og voksne på ulike trinn 
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Veiledning fra interne og eksterne aktører
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7046, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5731422
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune