Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

lærer

Johannes læringssenter søker 2 lærere til vikariat til skoleåret 2024–25 på Innføringsskolen på 8.-10. trinn.
Vi søker lærere med undervisningskompetanse i norsk, matematikk, naturfag, engelsk, KRLE, mat og helse.
Lærer har ansvar for å gi innvandrerungdommer et første møte med norsk skole og bidra til at de får en god start på sin nye tilværelse i Stavanger, faglig og sosialt. Vi gir opplæring til nyankomne elever etter opplæringslova § 2-8 til de har grunnleggende norskkunnskaper til å begynne i sin nærskole. Vi underviser etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og undervisningen blir tilpasset kompetansemålene i fag i læreplanen etter elevenes bakgrunn og ferdigheter.

Vi tar imot nye elever gjennom hele skoleåret.  Elevene er aldersblandet og delt i klasser etter tid i innføringskolen og norskferdigheter.


Vi har også samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Godalen videregående skole, der vi bidrar til undervisning til elever fra 16-18 år i kombinasjonsklasser.

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i fagene du underviser i.
60 studiepoeng i norsk/engelsk/matematikk. 30 stp i øvrige fag.
Du kan gjerne ha videreutdanning i norsk som 2. språk/migrasjonspedagogikk/ flerkulturell pedagogikk.
Du kan med fordel ha erfaring med undervisning i særskilt norsk for minoritetsspråklige (SNO) og/ eller erfaring med undervisning av flerspråklige elever.
Vi ønsker oss lærere som har undervisningserfaring fra norsk skole og kjenner skolehverdagen våre nyankomne elever møter når de overføres til nærskolen, eller videregående skole.

Personlige egenskaper:

Du er engasjert i elevenes læring
Du er en god klasseleder
Du er nøyaktig, strukturert og kreativ.
Du liker å arbeide sammen med ulike mennesker.
Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver.
Du har god faglig kompetanse, og mestrer ulike undervisningsmetoder og arbeidsmåter.
Du har gode IKT-kunnskaper

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

Aktuelle stillingskoder 796100, 796200, 796300, 796500, 796600.
Lønn i henhold til utdanning og ansiennitet fra 485 400 til 741 000

En spennende lærerstilling på en dynamisk arbeidsplass
Et mangfoldig arbeidsmiljø hvor ca. 40% av våre ansatte har flerspråklig bakgrunn
Et godt faglig arbeidsmiljø
Meningsfulle arbeidsoppgaver
Kantine med mat fra «alle verdens land».