Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Blaker skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Blaker i Lillestrøm kommune. Skolen har 215 elever med to klasser per trinn. Det er flotte tur- og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, noe også skolen benytter seg av til uteskole for elevene. Skolen har etablert egen skolehage og naturlekeplass. Skolen er samlokalisert med Blaker barnehage, og har fokus på et helhetlig læringsløp. Vi jobber sammen om prosjektet "Uterommet som lek og læringsarena, med fokus på bærekraft og inkludering".

Vi har ledig et årsvikariat i forbindelse med en foreldrepermisjon, med snarlig oppstart (senest 1.januar).

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærer med godkjent lærerutdanning i grunnskolen
 • Minimum 30 studiepoeng i norsk og matematikk, og kompetanse innen kroppsøving.
 • Det er ønskelig med kompetanse i den første lese- og skriveopplæringen, og i begynneropplæringen i matematikk.
 • Erfaring med uteskolepedagogikk og lekpreget undervisning er en fordel.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams, og erfaring i bruk av I-pad i undervisningen er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Personlige egenskaper:

 • Tydelig klasseleder
 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse, med evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet
 • Fleksibel og løsningsorientert

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
  • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
  • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
  • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
  • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
  • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
  • Lønn etter hovedtariffavtalen
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Aktivt bedriftsidrettslag