Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Charlottenlund ungdomsskole har for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024 et vikariat i 50 prosent stilling som lærer med krav til undervisningskompetanse i faget musikk.

Charlottenlund ungdomsskole har skoleåret 2023-2024 ca. 500 elever. Skolen er organisert i ni baser, hver bestående av 55 - 60 elever og tre kontaktlærere. Det er tre baser pr årstrinn. Hvert trinn er en avdeling ledet av en avdelingsleder. Våre verdier er SAMARBEIDE - UTFORSKE - MEDVIRKE.

Skolen er sammen med Huseby barneskole og Charlottenlund videregående skole Universitetsskoler. Skolene samarbeider tett med NTNU, og skal gjennom Universitetsskolesamarbeidet drive forskning og utviklingsarbeid til beste for elevens læring og en framtidsrettet lærerutdanning. Lærerne og skoleledelsen har høy kompetanse og skal bidra til å motivere elever og utdanne Norges beste lærere.

Charlottenlund ungdomsskole samarbeider med organisasjonen MOT i satsingen “Skolen som samfunnsbygger” for å bygge et trygt og velfungerende læringsmiljø med gode relasjoner på alle nivå som bærebjelker. Alle skolens ansatte er forpliktet til å støtte og følge opp dette arbeidet. Dette innebærer å ha god relasjonskompetanse og vilje til å tilegne seg innsikt i MOT's filosofi og arbeidsmåter.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskolen
 • Aktuelle fag: Søker må ha musikk (min. 30 stp)
 • Flere fag i tillegg er positivt

Personlige egenskaper:

 • Charlottenlund ungdomsskole søker etter kompetente og modige lærere som kan yte en innsats både faglig og sosialt
 • Søkernes faglige kompetanse, evne og vilje til samarbeid og fleksibilitet er egenskaper som blir vurdert ved tilsetting
 • Godt humør og en utforskende holdning til praksis er egenskaper skolen etterspør hos alle sine medarbeidere

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • En spennende og utviklingsorientert skole
 • Profesjonelt læringsfellesskap
 • Humørfylt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler