Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Vikåsen skole er det for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024 ledig fire vikariat i 100 prosent stilling som lærer.

Vikåsen skole er en delvis åpen barneskole med 335 elever og 45 ansatte. Skolen ligger i bydelen Ranheim og er omringet av fantastiske friluftsområder. Skolens verdier trygghet, trivsel og tilhørighet er sentrale i arbeidet med skolens visjon “Vi løfter oss sammen”. Enhetens satsingsområder er realisering av ny læreplan (Kunnskapsløftet 2020) og fokus på et godt læringsmiljø. Personalet i undervisning deltar i DEKOMs kompetansepakke "Praktisk og estetiske tilnærminger til læring og vurdering" med fokus på levende undervisning.

Siste to år har vi inngått et samarbeid med Reppe Søndre gård, som ligger i skolens nærmiljø. I læringshagen ved Reppe Søndre lærer barna ved Vikåsen skole om en av våre viktigste ressurser, jorda - og hvordan denne kan bidra til nå målene i Trondheim kommune sin matstrategi om et mer bærekraftig matsystem. Målet med opplegget og samarbeidet er å forene dyrking, matkultur og matglede med fokus på helse, kosthold og kunnskap knyttet til miljø og økologi.

Skolen deltar også i MOT-programmet “Skolen som samfunnsbygger” og er pilotskole for MOT sin nye satsning "SUPER!!" for småtrinn. Formålet med "SUPER!!" er å bygge trygge klassekulturer der undring, sosiale koder og inkludering står sentralt - både på gruppe- og individnivå. I tillegg til uttalte satsningsområder har skolen over flere år hatt stort fokus på uteskole, aldersblanding og kultur. Skoleåret 2020/21 etablerte skolen “Kulturdag” i samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole. Her får elevene opplæring med utgangspunkt i aktivitetene sang/kor, instrument/band, rytme/bevegelse, dans/sirkus og drama.

Skolen deltar i nettverkerket "Vi skaper rommet" i Trondheim kommune. Formålet er å utvikle varierte, kreative og bærkraftige læringsmiljø. Nettverket har som mål å finne sammenhengen mellom pedagogiske og arkitektoniske perspektiver. Det fysiske miljøet ses på som en viktig pedagogisk ressurs i arbeidet med levende undervisning på alle trinn.

Hos oss vil du også oppleve:

 • å jobbe på team med kompetente og støttende kolleger
 • høyt faglig fokus og delingskultur
 • stort fokus på utviklingsarbeid som gjenspeiler målene i kommunens Enhetsavtale som har sitt utspring i Trondheimsløftet, kommunens strategi Stein Saks Papir og skolens lokale satsningsområder 
 • en kultur hvor samarbeid og fellesopplevelser står i fokus
 • motiverte og engasjerte barn og voksne
 • å jobbe ved en praksisskole som har tett samarbeid med blant annet NTNU
 • å utvikle deg som profesjonsutøver og menneske

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning på 1.-7. trinn
 • Kontaktlærerfunksjon er påregnelig
 • Tett samarbeid med trinnteam, øvrige ansatte, skolens ledelse, foreldre/ foresatte og andre instanser som har en viktig rolle i "Laget rundt barnet"
 • Du følger opp kommunens og enhetens satsingsområder, samt følger opp rutiner, vedtatte planer og styringsdokumenter
 • Arbeidsoppgaver og ansvar kan endres i tråd med skolens behov

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning, primært grunnskolelærerutdanning 1-7/5-10 eller allmennlærerutdanning
 • Erfaring som kontaktlærer og erfaring fra barnetrinnet er ønskelig
 • Du er en robust klasseleder som har evne til å stå i en spennende og krevende skolehverdag med høyt tempo
 • God kompetanse innen IKT og bruk av digitale verktøy forutsettes sammen med kunnskap og engasjement innen tilpasset opplæring, samt praktisk og variert undervisning

Personlige egenskaper:

 • Vi søker lærer som ønsker å være i utvikling både faglig og sosialt
 • Du ser tydelig klasseledelse og arbeid med å skape gode relasjoner i gruppa som en sentral forutsetning for elevers læring og utvikling
 • Du er lojal, strukturert og samtidig fleksibel, løsningsorientert, har gode samarbeidsevner, godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med kunnskapsrike og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Positive møter med barn og voksne på ulike trinn hvor “vi-følelsen” står sentralt
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass som ligger i skogkanten og innbyr til å bruke nærmiljøet og uterommet som læringsarena
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler