• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7036, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4890650
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utleira skole er det fra 1. januar 2023 - 31. juli 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for lærer med godkjent grunnskolelærerutdanning.

De som tilsettes skal sammen med teamet dekke ressursbehov på flere trinn, inkl oppfølging av elever med spesielle behov. Kompetanse i engelsk, spesialpedagogikk og særskilt norsk (SNO) er ønskelig.

Utleira er en åpen barneskole som ble ferdigstilt i 1974. Skolen er rehabilitert i flere omganger, senest i 2019.

Dette skoleåret har skolen i underkant av 500 elever, dvs ca 70 pr trinn fordelt på basisgrupper/klasser som ledes av et team på tre eller fire kontaktlærere. Personalet består av vel 50 godt kvalifiserte og utviklingsorienterte pedagoger og miljøarbeidere. Skoleledelsen består av rektor, to avdelingsledere, avdelingsleder SFO og merkantil konsulent.

Skolens visjon er ROM FOR ALLE - BLIKK FOR DEN ENKELTE

Gjennom de siste ti årene har skolen implementert Relasjonsprosjektet og vært Respektskole. Dette har økt kvaliteten på elevenes læringsmiljø og redusert uønsket atferd. Voksnes bevissthet om hvordan vi bygger positive relasjoner er en grunnleggende del av programmet. Vi deltar ellers i Trivselslederprogrammet for å sikre variert fysisk aktivitet og inkludering i elevenes utetid. Skolen har et eget realfagsrom der vi legger opp til utforskende læring, inkl et spennende naturfagprosjekt med god lokal forankring. Vi deltar i DEKOM, et lærende nettverk ledet av NTNU med fokus på mangfold og flererspråklighet som ressurs. 

Utleira skole har et stort og flott uteområde og lett adkomst til utfartsområdene Øvre Leirfoss og Estenstadmarka. Rett ved skolen ligger også Utleirahallen, en flerbrukshall som sto ferdig i 2015. Skolen er miljøsertifisert gjennom Grønt flagg og vant i 2021 Trondheim kommunes Miljøpris.

Det vises til skolens hjemmeside for videre informasjon.

Strategi for sterke barnefellesskap - SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet og henger godt sammen med overordnet del av Kunnskapsløftet. Den som tilsettes må arbeide i tråd med denne strategiens kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsoppgaver:

 • Lærer på barnetrinnet
 • Kontaktlærerfunksjon må påregnes
 • Øvrige interne funksjoner fordeles og kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent grunnskolelærerutdanning.
 • Etterspurte fordypningsfag/kompetanse: Engelsk, særskilt norsk, migrasjonspedagogikk, spesialpedagogikk, musikk og kunst&håndverk.

Personlige egenskaper:

 • Åpen, kompetent og modig 
 • Lojal og med god organisasjonsforståelse
 • Tydelig og omsorgsfull klasseleder
 • Faglig trygg og med en utforskende tilnærming til elevmedvirkning og levende undervisning
 • Stabil, støttende og konstruktiv samarbeidspartner for teamet, kolleger og skoleledelse
 • Kunne prioritere og regulere oppgavene sine
 • Aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og med god relasjonskompetanse  

Vi tilbyr:

 • Et utviklingsorientert fagmiljø med dedikerte kolleger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7036, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4890650
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune