Ledig stilling

Oslo kommune

Lærer

Offentlig forvaltning

Brenner du for at alle barn skal ha like muligheter i et trygt og forutsigbart læringsmiljø der alle opplever mestring? Vil du jobbe for at alle elever skal bli inkludert både faglig og sosialt – da er Rosenholm skole stedet for deg!
Rosenholm skole søker etter en lærer på 1-4 trinn som sammen med resten av personalet skal kunne gi våre elever god opplæring i et inkluderende fellesskap med fokus på fellesskapende undervisning - med oppstart så snart som mulig.

Vi har høye ambisjoner og er opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi bygger kompetanse sammen, og utvikling av et felles profesjonsfellesskap står høyt.  Vi har et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte, fordi vi er opptatt av at alle – både store og små - skal ha et trygt og godt skolemiljø!
Rosenholm skole er en 1-7 skole med 270 flotte og aktive elever.  Skolen har to og tre klasser på hvert trinn og to byomfattende spesialgrupper. Skolen ligger i et landlig og rolig nærmiljø på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand med nærhet både til søndre Ås gård og Hvervenbukta.

Vi bruker digitale læringsverktøy og elever på alle trinn har læringsbrett 1:1. Skolen er praksisskole for OsloMet og godkjent lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har en Aktivitetsskole som har gode læringsstøttende aktiviteter for elevene, og som jobber aktivt for å fremme et godt og trygt skolemiljø.
 

Arbeidsoppgaver:

Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsfellesskap
Skape gode relasjoner til elevene
Skape et godt miljø for læring, mestring og trivsel og arbeide strukturert med god og tydelig klasseledelse
Arbeide systematisk med fokus på elevenes læring og utvikling og grunnleggende ferdigheter, spesielt med lesing og regning i alle fag
Gi elevene gode tilbakemeldinger og fremovermeldinger både faglig og sosialt
Være en god bidragsyter i et kollektivt læringsfellesskap med god delingskultur
Være en aktiv deltager i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
Bidra til et godt skole-hjemsamarbeid

Kvalifikasjoner:

Du har godkjent utdannelse som grunnskolelærer (GLU)
Du behersker ulike læringsstrategier og har fokus på inkluderende undervisning
Du er engasjert, motivert og pedagogisk nysgjerrig
Du integrerer grunnleggende ferdigheter i alle fag 
Du har gode digitale ferdigheter, gjerne med erfaring i bruk av læringsbrett Du har gode skriftlige og muntlige norskferdigheter

Personlige egenskaper:

Du er god relasjonsbygger
Du er en inkluderende, tydelig og omsorgsfull klasseleder 
Du handler ut fra kunnskap om hva som fremmer elevenes læring 
Du har stor arbeidskapasitet
Du er fleksibel
Du er utviklingsorientert
Du har gode samarbeidsevner
Du er positiv og fremsnakker elever, foresatte og ansatte
Du er positiv og har godt humør
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Flotte elever og engasjerte foresatte  
En spennende, variert og utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø 
Tett samarbeid med dyktige, engasjerte og profesjonelle kollegaer
Gode arenaer for pedagogisk utviklingsarbeid
En skole preget av trivsel både hos elever og ansatte
Tett oppfølging fra skolens ledelse
Veiledning for nyutdannede
Lønn etter gjeldende regelverk 
Medlemsskap i Statens pensjonskasse