Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Lilleby skole er det fra 17. oktober 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som mottakslærer/lærer.

Lilleby skole er en liten sentrumsskole i Lademoen bydel med 205 elever. Skolekretsen har stor grad av boligutbygging og elevtallprognosene er stigende.
Skolen representerer et fargerikt fellesskap, her møtes en rekke språk og kulturer. Skolen trenger deg som vil arbeide målrettet og entusiastisk for et trygt og godt skolemiljø og ivaretar elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har fokus på elevenes læring gjennom arbeid med de grunnleggende ferdighetene. Begrepsopplæring, praktiske/aktiv undervisning og sjangerpedagogikk er svært sentrale elementer i tilnærmingen til læring ved Lilleby skole. Lilleby skole åpner høsten 2022 to mottaksgrupper for minoritetsspråklige elever. 

Skolen er organisert i to team som har ansvar for å samarbeide om kvalitet i undervisningen. Skolen vektlegger delingskultur og felles utforskning av undervisningspraksis.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i henhold til arbeidstidsavtale for lærere
 • Systematisk evaluering og utvikling av undervisning
 • Forpliktende arbeid med å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Aktiv deltakelse i lærende samarbeid
 • Bidra aktivt i et godt skole-hjemsamarbeid
 • Kan bli tillagt kontaktlæreransvar

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for 1.-7. trinn
 • Det er ønskelig med utdanning innenfor minst av to av fagene, naturfag, norsk eller engelsk 
 • Kompetent klasseleder
 • Evner å etablere et trygt og godt læringsmiljø
 • Meget god relasjonskompetanse
 • Strukturert

Personlige egenskaper:

 • Du deltar aktivt i teamsamarbeid og tar felles ansvar for elevene våre
 • Du er engasjert i- og har høye ambisjoner på den enkelte elevs vegne
 • Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Du er fleksibel og arbeider systematisk og har stor arbeidskapasitet
 • Du er positiv og har godt humør
 • Du er glad i å utforske nye  metoder og har en praktisk tilnærming i fagene
 • Du ser at alle elevene har et talent og anerkjenner dette
 • Du har et positivt elevsyn
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til å takle høyt arbeidstempo og raske omstillinger

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsmiljø
 • Kompetente og engasjerte kolleger
 • Flotte elever og engasjerte foreldre
 • En nyrenovert skole og et oppgradert uteområde
 • Godt humør og arbeidsglede
 • En ledelse med fokus på dialog, støtte og utvikling
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler