Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Senja kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss

Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi våre barn de beste mulighetene for fremtiden. Et av grepene som er tatt, er å innføre lærebrett (iPad) i fullskala på alle skolene. Hver elev og lærer har sitt personlige lærebrett, og dette er et viktig verktøy for økt læring og motivasjon.

Silsand barneskole er en skole som består av to skolebygg; Småslettan med 1.- 3. trinn og «Stallbakken» med 4. – 7.trinn. Totalt består Silsand barneskole av ca. 270 elever og ca. 50 ansatte. 4. – 7. trinn er lokalisert i et helt nytt og moderne skolebygg som var ferdig august 2020. Lederteamet består av rektor og to avdelingsledere i skolen og en avdelingsleder SFO.

Skolen ligger på eventyrøya Senja ca. 2 km fra Finnsnes sentrum. Flotte utearealer og turmuligheter i nærområdet som gir rom for gode utendørsaktiviteter og muligheter for å tenke helhet og sammenheng mellom fagene.

Skolen arbeider aktivt med ny læreplan, og pr. nå er blant annet tverrfaglige temaer, samarbeidspartnere utenfor skolen, vurdering og mål fokusområder. Skolen kan også tilby en-en læringsbrett til alle elever. Skolen har et engasjert og faglig dyktig personale som er opptatt av å skape et godt læringsmiljø for elevene. 

Om stillingen

Det er fra d.d ledig opptil 100% stilling, med muliget for fast tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i hele klasser eller i mindre grupper
 • Undervisning i ulike fag
 • Klasseledelse og relasjonsarbeid
 • Mulig kontaktlæreroppgaver
 • Teamarbeid
 • Tilrettelegge for og bidra til et godt skole – hjem samarbeid, og gode overganger for elevene
 • Inspeksjon; trygge elevene
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Bidra til at skolens elever og ansatte opplever et positivt og utviklende miljø.
Kvalifikasjonskrav

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14.

Midlertidig ansettelse kan vurderes for søkere som ikke innehar kvalifikasjonskrav

 

Personlige egenskaper

Senja kommunes verdier er Raus, Fremoverlent og Bærekraftige. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt som er:

 • Du er en lærer som bygger gode relasjoner med elever, ansatte og foresatte.
 • Du er en tydelig klasseleder som er bevisst viktigheten av å vise omsorg for elevene samtidig som en har god struktur.
 • Du er åpen for refleksjon av egen praksis, og er med å bidra til å utvikle skolen som et lærende profesjonsfellesskap.
 • Du ser muligheter ved bruk av lærebrett.
 • Du er fleksibel med gode samarbeidsevner - er en lagspiller.
 • Du har gjennomføringsevne, omstillingsevne og interesse for endringsarbeid.
 • Du har godt humør og trives med varierte arbeidsoppgaver.
 • Du er ansvarsbevisst og pålitelig.
 • Du har evne til å inspirere og motivere, og til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldene tariff/kvalifikasjoner
 • Arbeidstidsordning etter sentralt avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger i SPK og forsikringsordninger i KLP
 • Utviklende profesjonsfellesskap
 • Engasjerte kollegaer
 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Satsing på kompetanse og kvalitet
 • Geografiske områder i sterk vekst
 • Veiledning til nyutdannede lærere
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.Bli bedre kjent med Senja skolene her

Vurdering av offentlighet

I hht Offentlighetsloven kan søkers navn bli offentliggjort ved offentlig søkerliste selv om søker ønsker unntak fra offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes.