Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Atlanten ungdomsskole er en ungdomsskole med ca. 350 elever og 44 ansatte. Hvert trinn består av 4 klasser. Skolen ligger ved inngangen til Folkeparken, og våre nærmeste naboer er blant Nordvesthallen, Atlanten Idrettspark og Atlanten videregående skole. Skolen ble tatt i bruk høsten 2005, og har elever fra barneskolene Gomalandet, Allanengen, Dalabrekka og Innlandet . Vårt mål er å gi alle elever det beste utgangspunktet for videre utdanning og et godt sosialt liv. Vi har gode resultater og våre undersøkelser viser at elevene trives på skolen. Vi har høyt utdannede og motiverte ansatte og har høye forventninger både til elever og ansatte. Atlanten ungdomsskole ønsker å være en skole hvor våre elever er rustet for framtiden. Gjennom et tett og fruktbart samarbeid gjør vi en god jobb til elevenes beste. Gjennom å trives og lykkes mener vi at våre elever vil klare seg meget godt i et videre utdanningsløp.

Vi har ledig 100 % vikariat som lærer frem til jul.

Arbeidsområder
 • tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos våre ungdommer
 • planlegge og gjennomføre undervisning
 • legge til rette for at alle våre elever kan lære på best mulig måte
 • du må engasjere deg i ungdommens læring og sosiale utvikling
 • kunne steppe inn som vikar i flere fag på kort varsel
Kvalifikasjonskrav
 •  for ansettelse i grunnskolen kreves det godkjent lærerutdanning etter opplæringslovens § 10-1

Personlige egenskaper 
 • tydelig klasseleder
 • gode digitale ferdigheter
 • samarbeidsvillig og fleksibel
 • løsningsorientert
 • tilpasningsdyktig
Vi tilbyr
 • Atlanten ungdomsskole kan tilby en framoverlent organisasjon. Vi er en heldigital skole, som jobber mye med relasjoner for å skape best mulig grunnlag for læring hos våre ungdommer.
 • Gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: SPK 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.