Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Brånås skole er en 1.-7. skole med omtrent 290 elever, fordelt på 14 klasser. Skolen ligger sentralt ved Skedsmokorset. Vi er opptatt av at våre elever skal møte et positivt elevsyn, og ha et trygt og godt læringsmiljø, hvor de skal lære, utvikle seg og vokse. Vi har fokus på god klasseledelse og temaarbeid i tråd med fagfornyelsen. Som kollegaer ønsker vi å jobbe i et trygt profesjonelt læringsfelleskap. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vi har ledig inntil to 100 % lærerstillinger fra og med 01.08.2022.
 • Kontaktlæreransvar må forventes.
 • Undervisning på alle trinn.
 • Det er ønskelig med solid kompetanse.
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte.
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss kollegaer som: 

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Har et inkluderende og positivt elevsyn
 • Har evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet
 • Er tydelig og god klasseleder
 • Har erfaring med temaarbeid
 • Er faglig oppdatert og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Er strukturert og selvstendig
 • Har god organisasjonsforståelse
 • Er fleksibel og løsningsorientert 

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag