Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Blussuvoll skole er det for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for lærer i ungdomsskolen.  

Blussuvoll skole er en ren ungdomsskole med ca. 560 elever og ca. 50 ansatte. Skolen er trinnbasert og mye av det faglige og pedagogiske samarbeidet foregår internt på trinnene. Samtidig er vi opptatt av å utvikle oss kollektivt for å øke trivselen og læringsutbyttet til både personalet og elevene, i tråd med nasjonale føringer og forskning på skoleområdet.

Skolen er opptatt av elevsyn og det hele mennesket. Vår visjon er mangfold og likeverd, og vi legger trivsel til grunn for hele vår virksomhet. Alle skal trives på skolen, alle skal utvikle seg som individer, alle skal lære å ta vare på seg selv, tåle medgang og motgang, samt ha lyst og evne til å hjelpe andre i et fellesskap.

Arbeidsoppgaver:

  • Fag: Norsk
  • Kontaktlærer for 20 elever som én av tre i en klasse på 60, 10. trinn
  • Valgfag på to trinn (avtales ved tilsetting)

Kvalifikasjoner:

  • Godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskolen, herunder minimum 60 studiepoeng i norsk
  • Erfaring fra ungdomsskolen
  • Erfaring som kontaktlærer er en fordel

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en fleksibel, samarbeidsvillig og dedikert lærer
  • Evne og vilje til å bygge gode relasjoner til sårbare og utfordrende elever
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.