Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 50 % fast stilling som lærer.

Levende Vågen er en alternativ opplæringsarena for ungdomsskolene i Kristiansund. Vi er en liten avdeling med små elevgrupper og få ansatte, som har tett samarbeid gjennom dagen. Avdelingen har teoretisk undervisning i små grupper, samt mestringsorienterte aktiviteter i snekker- og metallverksted, kjøkken, musikkrom, kreativt verksted og båt.

Arbeidsområder
 • Lærer har hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av tilpasset undervisning for avdelingens heltids- og deltidselever. Undervisningen foregår delvis gjennom deltakelse i praktiske oppgaver, delvis i teorisekvenser.

Kvalifikasjonskrav
 • for ansettelse i grunnskolen kreves det godkjent lærerutdanning etter opplæringslovens §10.1

Ønskelige kvalifikasjoner 
 • kompetanse i undervisning med vekt på utvikling av grunnleggende ferdigheter
 • erfaring fra undervisning på ungdomsskolenivå
 • erfaring med elever med utfordrende adferd
 • erfaring med praktiske aktiviteter
Personlige egenskaper 
 • tydelig og trygg klasseleder
 • tålmodig og tolerant
 • fokus på relasjonsbygging
 • gode samarbeidsevner
 • kreativ 
 • fleksibel

Vi tilbyr

 • Arbeidet i Levende Vågen er trivelig, inspirerende og givende. Avdelingen har særegne undervisningslokaler, da vi er plassert i gamle verkstedslokaler i idylliske og sentrumsnære Mellemværftet i Vågen
 • Gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  SPK 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.