• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Sted:
  HØVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HØVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619936
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Høvik Verk søker faglærer med matematikk og kroppsøving i fagkretsen.

I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og tilpasning til samfunnsutviklingen - læring i det 21.århundre. Vi ønsker, til enhver tid, å være en relevant og aktiv samfunnsaktør.

Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer i en stor kommune med robuste skoler og fagmiljøer, innebærer å være del av et godt faglig og sosialt profesjonsfellesskap som virkelig vil noe med innsatsen sin. Å få være del av dette laget gir gode muligheter for deg med rett kompetanse, i tillegg til evne og vilje til samspill med kolleger. Vi deler alle en vilje til å bidra til å åpne dører mot verden og fremtiden for elevene våre.

Bli med og sett spor.

Høvik Verk skole er en barneskole med 378 elever. Skolen har et kompetent og utviklingsorientert personale. Vi er opptatt av arbeidsmiljøet, og er kjent for å ha et personale med mye humor og glede. Vi har en engasjert og positiv foreldregruppe og et godt samarbeid med FAU. I tillegg til dette har vi en fantastisk skolekonsulent som hjelper til med stort og smått og en meget dyktig og engasjert skolebibliotekar.

Skolens visjon er: Høvik Verk skole – en aktiv skole, og vi ønsker å være en skole som ser, løfter og utfordrer elevene. Kompetanseheving og faglig utvikling er en viktig del av vårt profesjonsfellesskap. Vi jobber systematisk med Fagfornyelsen. Skoleåret er periodisert med utgangspunkt i verdiene i overordnet del. Vi starter opp hver periode med en fellessamling, og utvikler gode tverrfaglige prosjekter. Vi er opptatt av variasjon, og at elever er produsenter som er nysgjerrige og ønsker å lære.

Vi har brukt læringsbrett 1:1 i 5 år og skal fortsette å videreutvikle vår kompetanse i hvordan dette verktøyet kan øke elevenes læringsutbytte. Vi fokuserer daglig på at alle elever skal trives og ha det trygt. Skolen har egen plan for sosial kompetanse, og det jobbes med elevenes psykososiale miljø i tett samarbeid med foresatte. Skolen har engasjerte Trivselsledere som organiserer aktiviteter i friminuttene og gjør en forskjell for mange elever. Dette er godt forankret i skolens pedagogiske praksis. Vi har også med oss en dyktig miljøterapeut på laget som jobber systematisk med læringsmiljøet i tett samarbeide med personalet. En del av hennes stilling er knyttet opp mot 1. trinn for å gi våre yngste en ekstra god start.

Høvik Verk skole ligger i naturskjønne omgivelser med skogen, sjøen og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Dette gir flotte og spennende muligheter for skole og SFO. Samtidig har skolen gode kollektivforbindelser og ligger sentralt i forhold til buss og tog.

Vil du vite mer om Høvik Verk skole
klikk her

Vi søker etter en faglærer med matematikk og kroppsøving i fagkretsen. Er du en lærer som ser, løfter og utfordrer, kom til oss på Høvik Verk og sett spor!

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeide med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen og formell utdanning i undervisningsfagene
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er

 • motivert av det viktige læreroppdraget
 • villig til en innsats for å bygge fremtiden
 • god på å bygge relasjoner
 • god til å kommunisere
 • lærevillig
 • en lagspiller

Vi tilbyr:

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Det gis tilleggslønn på kr 20 000 per år til grunnskolens 1. trinns kontaktlærere, nevnte tillegg kommer i tillegg til ordinært kontaktlærertillegg. Tillegget gis for perioden vedkommende innehar oppgaven. Det forutsettes at minst 70 % av stillingen er på 1. trinn og at vedkommende underviser i basisfagene norsk og matematikk. Tillegget gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse og gis kun til de som er kvalifisert for stillingen. Det gis tilsvarende tillegg, samme kriterier, for 2.-4.trinn. Satsene er da kr. 15 000 for 2.trinn, 10 000 for 3.trinn og 5 000 for 4.trinn.

Annet

 • Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Sted:
  HØVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HØVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619936
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune