Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Huseby barneskole er det for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som lærer på 1.-7.trinn.

 • Vil du arbeide i fremtidens skole i et fagmiljø med et mangfold av språk og kulturer?
 • Liker du å arbeide i et miljø preget av tillit, der du har stort ansvar sammen med andre?
 • Vil du bidra til å gjøre en forskjell for barna og bydelen?

Huseby barneskole flyttet inn i nytt skolebygg sammen med Huseby ungdomsskole og Kulturskolen til skolestart høsten 2021. Huseby barneskole har ca. 520 elever. Ca. 50 prosent har minoritetsbakgrunn og 30 språk er representert. Skolen har et landsdekkende tegnspråklig grunnskoletilbud for elever med nedsatt hørsel. Skolen har i tillegg en mottaksgruppe med nyankomne minoritetsspråklige elever samt personalansvar for tospråklige lærere i kommunen. 

Huseby barneskole er kommunens universitetsskole (NTNU) på barnetrinnet. Det har som mål å utvikle skolen og lærerutdanningen. Det innebærer blant annet samskapt utviklings-, og forskningsarbeid. 

Skolen vektlegger tidlig innsats og helhetlig arbeid med mål om økt læringsutbytte, inkluderende og utforskende læringsmiljø. Huseby barneskole arbeider bredt med praktisk-estetiske fag og samarbeider tett med kulturskolen og lokalmiljø. Huseby barneskole har innarbeidet gratis kjernetid i SFO for 1.-4.trinn.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning på 1.-7.trinn/mottak.
 • Kontaktlærerfunksjon.
 • Teamsamarbeid.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner:

Krav:

 • Allmennlærer/grunnskolelærer.
 • Erfaring/kompetanse i begynneropplæring.
 • Undervisningskompetanse i ett eller flere av kjernefagene matematikk, norsk, engelsk.
 • Erfaring/kompetanse i klasseledelse.

Ønskelig:

 • Allmennlærer/grunnskoleutdanning med undervisningskompetanse på 1.-7.trinn.
 • Erfaring/kompetanse i spesialpedagogikk, tegnspråk, norsk som andrespråk.
 • Erfaring knyttet til arbeid med grunnleggende ferdigheter, læringsstrategier, systematisk begrepslæring, veiledet lesing, skriving og vurdering.
 • Gode IKT-ferdigheter.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker ansatte som er gode til å bygge relasjoner til elevene og som er flinke til å motivere for læring.
 • Vi ønsker ansatte som er gode til å samarbeide med kolleger, ledelse, foresatte og eksterne og som aktivt bidrar i fellesskapet.
 • Vi ønsker ansatte som er kreative, fleksible, strukturert og har stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • En kollektiv læringskultur, å være en del av et team.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.