Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Rosenborg skole er det  fra 1. august 2022 ledig et årsvikariat i 60 prosent stilling som lærer i innføringsklassen. Det er ønskelig med undervisningskompetanse i norsk og matematikk.  

Rosenborg skole er en ungdomsskole med 540 elever og ca. 70 ansatte. Vi får elever fra fem barneskoler, som medfører et stort mangfold i elevgruppa. Skolen er organisert i tre trinn med tre klasser på hvert trinn. Hver klasse består av 50 - 60 elever, tre kontaktlærere og et antall faglærere, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Disse utgjør arbeidslaget rundt klassene.

Skolen har en innføringsgruppe for flerspråklige elever, på tvers av trinn, med et eget arbeidslag.

Det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen har fokus på ledelse av elevers læring. Vektlegging av inkludering og utvikling av en positiv skolekultur preget av gode lærer/elevrelasjoner er en vesentlig del av dette arbeidet. Hovedfokus i skolens utviklingsarbeid er LK20 med fordypning både i overordna del og i de nye fagplanene. Læringsarbeidet skal foregå i et inkluderende fellesskap med rom for mangfold. 

Vi er en skole i utvikling og endrer vårt læringssyn og vår praksis i tråd med kommunale og nasjonale føringer. I tillegg er vi særlig opptatt av elevsyn og hele mennesket. Trygghet, engasjement og mestring er skolens visjon og dette preger skolen. Kulturuttrykket er viktig for Rosenborg skole og vises blant annet gjennom egenprodusert (musikk)forestilling på 9. trinn, årlig kulturdag, trippelballturnering og håndballcup.

Skolens lederteam består av rektor og tre avdelingsledere. 

Arbeidsoppgaver:

 • Opplæring av flerspråklige elever i skolens innføringsklasse
 • Undervisning i matematikk
 • Bidra til at elevene opplever en trygg skolehverdag og veilede i sosial kompetanse
 • Hjelpe elevene inn i klasse- og elevfelleskapet
 • Bidra til godt samarbeid med elevenes øvrige lærere
 • Bistå i skole-hjem samarbeid
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Stillingen vil inngå i arbeidslag med felles ansvar for en klasse

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves godkjent kompetanse for undervisning på ungdomsskole
 • Det er ønskelig med 60 studiepoeng i matematikk
 • Det er ønskelig med Norsk som andrespråk
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring med fremmedspråklige elever
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • Evne til å bygge gode og trygge relasjoner med elevene, og fremstå som en tydelig og god klasseleder

Personlige egenskaper:

 • Rosenborg skole søker etter en utviklingsorientert, kompetent og modig lærer som kan yte en innsats både faglig og sosialt
 • Søkernes faglige kompetanse, evne og vilje til samarbeid og fleksibilitet er egenskaper som blir vurdert ved tilsetting
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Kompetent, åpent, inkluderende, positivt, modig og profesjonelt fagmiljø med stor grad av humor og arbeidsglede.