• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  BÆRUMS VERK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  BÆRUMS VERK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4138988
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Lærer

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden? 

Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever - sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum kommune har du ekstra gode forutsetninger for å gjøre nettopp det. Kommunen satser på skolen, og har i mange år investert mye i å utvikle en digital skolehverdag sammen med lærerne, med formål bedre læring. Nå tenker vi enda videre og innlemmer det digitale naturlig i begrepet «Læring i det 21.århundre». 

Den digitale satsingen gjør bl.a. at du og lærerkollegene lettere kan gi en fremtidsrettet, relevant og tilpasset opplæring og bidra til at det blir lettere å jobbe med de nye læreplanene på en helhetlig og tverrfaglig måte. Det siste året har vist oss verdien av å ligge langt fremme digitalt for å gi mulighet for variert læring og samarbeid, samt dialog med alle aktørgrupper i skolesamfunnet. 

Når du blir en del av profesjonsfellesskapet i bærumsskolen, vil du høste av vår kollektive erfaring med digitale læremidler, en tilpasset pedagogikk, digitale veiledere, samt årevis med prøving og videreutvikling. Vi bruker fortsatt bøker, blyant og viskelær; noen ganger er jo det absolutt best. Vi oppfordrer elevene til å prøve og feile, og heier på feil i læringsprosessen.  
Har du lyst til å jobbe i et faglig sterkt og inkluderende miljø?
Gullhaug skole er en moderne barneskole som ligger på Bærums Verk. Vi har store friluftsområder i vår umiddelbare nærhet som benyttes aktivt sommer som vinter. Vi har bl.a. uteskole hver uke på 1. - 4. trinn.
Vi har ca 270 flotte elever og 45 engasjerte og faglig dyktige ansatte i skole og SFO som legger til rette for at elevene skal oppleve utvikling, mestring og glede i skolehverdagen. Vi er et personale som jobber tett i team, som trives godt sammen og som liker å ha det gøy på jobb!
Vi er opptatt av utvikling og endring som kan fremme elevenes læring.  Vi vektlegger kompetanser vi vet vil være viktige for at dagens elever skal kunne mestre livslang læring i et samfunn og et arbeidsliv i rask endring; samarbeid, kommunikasjon, kritisk tenkning, kreativitet og etisk bevissthet. Vi bruker elevaktive læringsformer for å styrke elevenes læring. Et positivt elevsyn og troen på at alle kan lære, er utgangspunkt for våre ansatte. Nettbrett er et sentralt læringsverktøy som gir mulighet for økt motivasjon, variasjon og tilpasning til den enkelte elev. Vi jobber systematisk med elevenes psykososiale miljø i samarbeid med engasjerte foreldre. 

Vil du vite mer om Gullhaug skole: Klikk her


Vi har ledig ett vikariat ut skoleåret, med mulighet for forlengelse.
Vi søker primært lærer med GLU 1-7, med kompetanse i basisfagene og som ønsker å jobbe på vårt flotte 4. trinn. Ekstra fordel er det hvis du har kompetanse i begynneropplæring.    

Arbeidsoppgaver:

 • Lede elevenes læring på en god, tydelig og forutsigbar måte i læringsrommene
 • I samarbeid: Planlegge og gjennomføre motiverende og elevaktiv undervisning, samt evaluere undervisning for å gi elevene økt læring
 • Gi elevene gode tilbakemeldinger som fører til økt læring
 • Analysere og følge opp elevenes læring og utvikling
 • Skape gode relasjoner som fører til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø, samt sørge for elevmedvirkning
 • Bidra til et godt skole- og hjemsamarbeid
 • Delta aktivt og bidra i profesjonsfelleskap i fag, på team og skolenivå
 • Inkludere assistenter som er med i klasserommet

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning
 • Du har kunnskap om hvordan elever lærer og utvikler seg, og er tydelig og forutsigbar i din læringsledelse
 • Du er faglig og didaktisk dyktig med et sterkt ønske om å utvikle deg som lærer
 • Du har svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Du har innsikt i de krav og forventninger som stilles til lærere i Bærumsskolen
 • Du er ikke redd for å prøve ut nye undervisningsformer med ulike digitale verktøy 
 • Du er en som har god faglig kompetanse, og som deler din kunnskap med andre
 • Du har kompetanse og interesse for mulighetene som ligger i digitale læringsverktøy for elevene

Personlige egenskaper:

 • Du motiveres av å utgjøre en forskjell for elevene
 • Du er en tydelig og omsorgsfull klasseleder
 • Du handler ut fra kunnskap om hva som fremmer elevenes læring
 • Du er en lagspiller som engasjerer, motiverer og inspirerer elever og kollegaer
 • Du er løsningsorientert og proaktiv
 • Du jobber hardt  - og ler gjerne lett

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å sette ditt preg på vår flotte skole
 • En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • En skole der åpenhet, kultur for samarbeid og deling vil prege arbeidsmiljøet
 • En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges
 • En ledelse som legger til rette for at du får brukt tiden din på planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen og på relevant kompetanseheving 
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse


Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse

 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  BÆRUMS VERK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  BÆRUMS VERK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4138988
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune