Lærer

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Sørumsand skole er en barneskole 560 elever fordelt på 1.-7. trinn. Personalet består av ca 60  pedagoger og fagarbeidere, som samarbeider godt i de profesjonelle læringsfellesskapene. 
Skolens satsingsområder er å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, bedre elevenes faglige ferdigheter gjennom god vurdering og økt læringsutbyttet i lesing, regning og IKT. 

Skolen har fine uteområder med nærhet til skogen og Glomma. Toget bruker ca. 30 minutter fra Oslo S. Skolen ligger i gangavstand fra Sørumsand stasjon.
 
Se også Sørumsand skole sin Facebook side:
https://www.facebook.com/sorumsandskole1920/

Vi ønsker oss både erfarne og nyutdannede lærere. Skolen har gode mentorordninger som ivaretar deg som er nyutdannet spesielt.

Sørumsand skole har ledig 1 fast stilling og ett vikariat.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er å planlegge, gjennomføre og følge opp undervisning 
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar kan være aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU)
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt menneskesyn
 • Tydelig klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer
 • Strukturert og selvstendig
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Veiledning av nyutdannede lærere - mentorordning i to år
 • Samarbeid med skolens ressursteam bestående av sosiallærer, mentor, PPA, helsesykepleier og spesialpedagoger
 • Felles faglig utvikling på kommunenivå gjennom deltagelse i ulike faggrupper og nettverk
 • Kontaktlærertillegg med inntil kr. 32000,- pr år, og en egen lokal særavtale for funksjonstillegg i skolen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl. yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Lønn etter hovedtariffavtalen