Lærer

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted
Nordli skole er en barneskole med 80 elever og i overkant av 20 ansatte. Vi har et inkluderende og godt arbeidsmiljø og vi etterstreber god relasjonsbygging barn og voksen imellom. Nordli skole er en PALS skole, hvor bla. positivt fokus, felles forventninger, og trygghet og forutsigbarhet for elevene vektlegges.

Fakta om stillingen
Det søkes etter kontaktlærer på neste års 3.trinn. Vikariatet er ledig fra og med 01.08.2021 og frem til 31.07.2022, med mulighet for forlengelse.


Krav til søker
Formell utdanning: Godkjent lærerutdanning.
Grunnskolelærer 1. – 7., søkere med fagene norsk, engelsk og matematikk foretrekkes.

Personlige egenskaper: Tydelig klasseledelse, gode samarbeidsevner, endringsvilje og positivitet.
Siden Nordli skole er en PALS-skole, må de som ønsker å arbeide ved skolen være lojale mot PALS, og ha et ønske om å ta verktøyet i bruk. Opplæring vil bli gitt.

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside
www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.