Lærer

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.


Kjellervolla skole ligger i Lillestrøm by, og har ca. 450 elever på 8. til 10. trinn. Skolen er veldrevet, har gode elevresultater og et godt skolemiljø med et kompetent og stabilt personale.
Kjellervolla skole flytter inn i nytt bygg som skal stå klart august 2022, og skolen får da navnet Sophie Radich. Den nye ungdomsskolen bygges for 8 paralleller med flerbrukshall og viktige kulturfunksjoner i tillegg. Skolen skal også huse Lillestrøm kommunes realfagssenter og det nye Newtonsenteret som skal serve alle skolene i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

  • Undervisning i fagene matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag
    Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
    Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling

Kvalifikasjoner:

Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

Samarbeider og kommuniserer godt
Et inkluderende og positivt elevsyn
Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
Strukturert og selvstendig
Evne til å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer
God organisasjonsforståelse
Fleksibel og løsningsorientert
Tydelig klasseleder

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
Veletablert mentorordning
Veiledning av nyutdannede lærere
Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
Lønn etter hovedtariffavtalen
Bedriftshelsetjeneste
Aktivt bedriftsidrettslag