Lærer  

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside. 

Vesterskaun er en barneskole og ligger landlig til mellom Frogner og Lørenfallet, omtrent. fem minutter fra avkjøringen til E6. 
Vi har god boltreplass med ski -og akebakker på vinteren, egen ballbinge og muligheter for frilek både på asfalt og gress. Samtidig har vi gode turmuligheter i nærmiljøet. 
Vesterskaun er en PALS-skole og fokusområder er fagfornyelsen, god klasseledelse og inkluderende læringsmiljø. 
Skolen er en utpreget "VI-skole" med godt organisert profesjonsutvikling, og eleven i sentrum.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontaktlærer ansvar må påregnes.  
 • Gjennomføre kurs for elever etter behov
 • Tverrfaglig arbeid
 • Vi ser for oss en dynamisk timeplan etter behov
 • Bidra til integrering av den nye læreplanen (fagfornyelsen)

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter lærer med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer(GLU)/ allmennlærer(ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning.
 •  Det er en fordel med kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote, Teams og Vigilo

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • En god klasseleder
 • Positiv, energisk og skapende
 • "Team-mentalitet"
 • Innovativ og en god relasjonsbygger

Vi tilbyr:

 • Et unikt, varmt og innovativt miljø der vi skaper sammen og er i front av fagfornyelsen
 • Et ønske om å lede utviklingen i skolen
 • Veletablert mentorordning
 • Veiledning av nyutdannede lærere
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil kr. 32.000,- pr år
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag