Lærer

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Vigernes skole er en barneskole med ca. 530 elever fordelt på 1.-7.trinn. Skolen er godt vedlikeholdt og har et stort og variert uteområde. Personalet består av ca. 60 pedagoger og fagarbeidere i et profesjonelt fagmiljø med fokus på trivsel og utvikling. Vi har en god kjønnsbalanse i personalet. Skolens fokusområder har lenge vært lese - og skriveopplæring, vurdering og utvikling av et godt læringsmiljø.

Skolen ligger i utkanten av Lillestrøm sentrum med et godt kollektivt tilbud. Lillestrøm sentrum ligger kun 10 minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolen finner du på skolens Facebook-side:  https://facebook.com/vigernes 

Vi ønsker oss både erfarne og nyutdannede lærere. Dersom du er nyutdannet har Vigernes en mentorordning som ivaretar akkurat deg spesielt. 

Arbeidsoppgaver:

 • ALU/GLU 1.-7.trinn
 • Arbeidsoppgaver er knyttet til undervisning på 1.-7.trinn 
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) 1.-7.trinn
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God samarbeidsevne
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Godt humør
 • Tydelig klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Veletablert mentorordning
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag