Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærer


Søker lærer til svangerskapsvikariat fra 09.11 - 31.07.20. Det er stor mulighet for fast stilling etter vikariatet dersom du har kompetanse for undervisning i grunnskolen.

Garderåsen skole ligger i Lillestrøm kommune ca. 3 mil fra Oslo. Skolen ligger fint til med skogen som nærmeste nabo og en skolegård som innbyr til mye aktivitet. Uteområdene brukes både i skolens åpningstid og på ettermiddagene. Skolen har 284 elever og 45 ansatte fordelt på skole, SFO og Base 3 (en tilrettelagt avdeling for elever med multifunksjonshemninger/store sammensatte lærevansker). Ledelsen består av rektor, ass. rektor og leder/undervisningsinspektør SFO.

Skolens visjon er: På toppen av mestring.

Skolens verdigrunnlag:
Skolens viktigste verdi er likeverd. Det betyr at når konflikter eller uenigheter oppstår, er alles opplevelse like mye verdt. Det betyr ikke at vi er likestilte. De voksne har mer erfaring og innsikt og må være de som tar beslutninger, men retten til å bli hørt og tatt på alvor, er lik for alle.

Det personlige ansvaret:
De voksne på skolen skal ta et personlig ansvar for sitt ståsted ved å si i fra om behov, forventninger og egne grenser. De voksne skal også støtte elevene i å ta et personlig ansvar.
Elevsyn:
Alle elever vil og kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Elevene vokser gjennom å møte forventninger og krav om å ta ansvar for seg selv og andre. De skal gis muligheter til å utvikle seg faglig, sosialt og emosjonelt hver dag. Elevene er ulike og skal behandles ulikt, men likeverdig
Lærersyn:
Den gode skolen er den gode læreren. Pedagogisk relasjonskompetanse er den viktigste bærebjelken i klasserommet. Læreren er på sitt beste når faglig og personlig tyngde og tydelighet forenes i den gode relasjonen med eleven.

Arbeidsoppgaver

Faglærer på mellomtrinnet.
Søkeren som går ut i permisjon har følgende fagkrets: norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og krle.  Har du andre fag, kan du også være aktuell, da vi kan gjøre interne rokkeringer.

Kvalifikasjoner
 • Søker person med godkjent undervisningskompetanse.
 • Det er ønskelig med gode IKT-kunnskaper. 

Før tiltredelse må det legges frem godkjent politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Personlige egenskaper
 • Systematisk og strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Opptatt av trivsel, mestring og læring
 • Utviklingsorientert
 • Er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • Har humor, er omgjengelig og raus  
 • God fag- og relasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner.
 • Godt humør og stå-på-vilje
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Veletablert mentorordning
 • Veiledning av nyutdannede lærere
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter og videreutdanning
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Godt arbeidsmiljø