Detaljer


Lærer

Stav skole søker etter lærere til to 100% vikariater i perioden 01.10.20 til 31.07.21. Det er mulighet for fast stilling fra august 2021. Reduserte stillinger kan også være aktuelt.

Aktuelle søkere vil bli vurdert fortløpende.

Stav skole er en 8.-10. skole, og ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune. Kort avstand til kollektivtrafikk. Skolen er veldrevet, med et ungt og stabilt personale. Skolens visjon "Et mangfoldig fellesskap - med trivsel og læringsglede", gjenspeiler våre fokusområder. Skolen driver solid og systematisk utviklingsarbeid, og stiller meget godt forberedt i møtet med de nye læreplanene. Alle elevene har egen bærbar PC.

Arbeidsoppgaver
Vi har behov for lærere med undervisningskompetanse i fagene tysk, fransk, engelsk og kunst og håndverk. Undervisningskompetanse i ett av disse fagene i kombinasjon med andre fag kan også vurderes.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent undervisningskompetanse
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Evne til å bygge gode relasjoner med elever og være en tydelig klasseleder
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med Opplæringsloven § 10-9, og tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulose kontroll jf. §3-1
Personlige egenskaper
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Tydelig og trygg klasseleder
 • God på relasjonsbygging med elever og hjem
 • Inkluderende og positivt elevsyn
 • Ansvarsbevisst, fleksibel og engasjert
Vi tilbyr
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket
 • Veiledning av nyutdannede lærere
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning
 • Vi har praksisskolesamarbeid med Universitetet i Oslo
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste