Ledig stilling

Færder kommune

Lærer 100% vikariat med mulighet for forlengelse

Offentlig forvaltning

Tjøme ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Færder kommune. Skolen har ca 120 elever fordelt på tre trinn. Skolen ligger i et vakkert uteområde med grøntanlegg, turterreng og skog. I disse dager bygges det en ny og moderne skole som vil bli tatt i bruk våren 2023.

Tjøme ungdomsskole søker medarbeider som vektlegger helsefremmende prinsipper i sitt daglige arbeid. Derfor ønsker vi en medarbeider som møter elevene med varme og omsorg og jobber for at alle skal få mulighet til å realisere sine fulle potensial. I Færder kommune vektlegger vi at det tilrettelegges for praktiske, relevante, virkelighetsnære og motiverende læringsprosesser med høy grad av elevmedvirkning. Skolen søker medarbeider som tilrettelegger for tverrfaglig opplæring og andre sentrale prinsipper i LK20.

Tjøme ungdomsskole trenger deg som er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid, som har høye ambisjoner for elevenes læring og som ønsker å delta og bidra inn i profesjonsfellesskapet i Færder kommune.

Tjøme ungdomsskole søker en lærer med erfaring med klasseledelse i et vikariat på inntil 100%. Tiltredelse snarest og til 31.07.23 med mulighet for forlengelse. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning
 • Det er ønskelig med fagene kroppsøving og engelsk, men andre fagkombinasjoner vil også bli vurdert.
 • Gode ferdigheter innenfor klasse-/læringsledelse og/eller spesialpedagogikk
 • Trygg og god klasseleder som bidrar til et best mulig læringsmiljø for elevene
 • Interesse for og erfaring med digitale læringsverktøy for å berike læringsprosessene, samt god IKT-kompetanse for å kunne bidra til at Færder kommune når sine digitale målsettinger
 • Opptatt av å realisere LK20

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig engasjert
 • Du kommuniserer godt og har evne til å etablere gode relasjoner til kollegaer, elever og foreldre
 • Du er tydelig og lytter med respekt
 • Du er selvstendig, men også samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Du er varm og tydelig og opptatt av å bygge relasjoner
 • Du tar initiativ til nye arbeids- og vurderingsmetoder og en faglig tilnærming som fremmer utvikling hos elevene

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, lede og følge opp elevenes læring
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Samarbeid med kollegaer og foresatte
 • Samarbeid med andre faginstanser

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte og dyktige skoleledere
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid
 • Fokus på et lag rundt barnet
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger:

Alle som skal arbeide i Færder kommune må fremvise politiattest før tiltredelse. Den fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

Færder kommune er opptatt av at mangfold er en ressurs, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller etnisitet.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Ved et eventuelt intervju må det legges frem CV, samt kopier av attester og vitnemål dersom disse ikke er lastet opp som vedlegg til søknaden.

 

Søknadsfrist 27.11.22