• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Holmestrand
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5202758
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune
Ledig stilling

Holmestrand kommune

Lærer 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botne skole ligger på Gullhaug i Holmestrand kommune, sentralt midt mellom Tønsberg og Drammen. Skolen har ca. 350 elever og 52 ansatte skoleåret 2022/2023.

Det er ledig fast 100% stilling fra 01.08.2023.

Holmestrand kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen, både for å øke elevenes læring og som et redskap i vurderingsarbeidet. Office 365 brukes som lærings - og samarbeidsarena. På Botne er vi opptatt av elevers læring og utvikling, og vi legger til rette for mestring og inkludering i en digital skolehverdag. Vi underbygger denne satsingen ved å fokusere på et godt skolemiljø og et tett tverrfaglig samarbeid med andre tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.
 • Følge opp elever og kunne ha kontaktlæreransvar.
 • Veilede fagarbeider/assistent.
 • Være en god relasjonsbygger og rollemodell.     
 • Bidra til et godt skolemiljø for elever og ansatte      
 • Medvirke og tilrettelegge i gjennomføring av planer og aktiviteter. 
 • Samarbeid med kollegaer, skole og hjem.
        

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Det er ønskelig med spesialisering 1.-7.trinn og begynneropplæringen
 • Det er ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.
 • Gode norskkunnskaper.
 • Gyldig politiattest.

Personlige egenskaper

 • Positivt elev- og læringssyn.
 • God klasseleder
 • God relasjonsbygger.
 • Handlingsdyktig, "stå på vilje" og løsningsorientert.
 • God kommunikasjon- og samarbeidsevne.
 • Være fleksibel og trives med høyt aktivitetsnivå.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglement og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilsetting må det leveres gyldig politiattest og ev. tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i h.h.t. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Holmestrand
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5202758
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune