Ledig stilling

Tønsberg kommune

Lærer 100 % fast

Offentlig forvaltning

Ringshaug skole er en stor barneskole med ca. 575 elever og 75 ansatte, med kort avstand til både sjøen og fine skogområder. Skolen ligger ca. 6 km øst for Tønsberg sentrum, og kollektivtilbudet er svært bra til og fra sentrum. Digital opplæring, fagfornyelsen og SMART-oppvekst er noe av det skolen har fokus på. Se www.ringshaugskole.no for mer info.

Fra 1. august er det ledig 100 % fast stilling.

 Hovedarbeidsoppgaver

 • Undervisning på barnetrinnet
 • Kommende skoleår må det påregnes undervisning på 1. og/eller 2. trinn 
 • Kontaktlæreroppgaver kan bli aktuelt

 Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse for barneskolen 
 • Digitale ferdigheter 

 Personlige egenskaper som vil bli vektlagt

 • Tydelig klasseleder
 • Utviklingsorientert
 • Positiv, lojal, har godt humør og er fleksibel
 • Evne til å skape gode relasjoner til elever, foresatte og ansatte
 • Kan arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og har gode samarbeidsevner
 • Positivt elevsyn

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og flotte barn.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for utvikling
 • Lønn etter avtaleverket

Andre opplysninger: 

 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.