• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4275811
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Lærer 1.–7. trinn

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med på å arrangere sommerskole for mange tusen barn og unge i Oslo? 

Sommerskolen Oslo er et gratis aktivitetstilbud til alle elever på 1.-10 trinn og videregående skole. Sommerskolen skal bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. Gjennom spennende kursinnhold med faglig innhold, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal Sommerskolen motivere til læring og skape opplevelser av mestring, læringsglede og faglig engasjement. Kursene byr på både faglige fordypninger for de som ønsker det, og mulighet til å øve på grunnleggende ferdigheter på en utforskende måte. Sommerskolen er også en viktig sosial arena der elevene kan danne nye vennskap på tvers av skoletilhørighet. 

I 2021 hadde vi 56 kurssteder med til sammen ca. 17 000 påmeldte elever og ca. 1000 ansatte. Til neste år arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for sekstende året på rad. Kursukene er som hovedregel de to første og de to siste ukene av skoleferien.  

 
Vi rekrutterer lærere 1.-7. trinn til neste års sommerskole 

Sommerskolen gjennomføres i sommerukene 25, 26, 31 og 32 spredt over hele byen.  Alle våre ansatte må kunne jobbe i uke 25, og de fleste som ansettes får tilbud om jobb i en eller to uker.  
Som lærer underviser du i det samme faget for den samme elevgruppa i en hel uke. En kursgruppe er på 25–30 elever, og du har ansvar for gruppa sammen med en assistent. Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni og forberedelser på kursstedet helgen før første kursdag. 
For å jobbe hos oss må du levere ny politiattest hvert år. Du søker om politiattest etter at du har fått tilbud om stilling og mottatt arbeidskontrakt. 
 

For å søke på jobben må du skrive et motivasjonsbrev på ½ -1 side (200-400 ord) hvor vi ønsker at du blant annet sier noe om: 

1) Din motivasjon for å jobbe i Sommerskolen
2) Hvilket fag/trinn du ønsker å undervise i, og hvilke kvalifikasjoner/utdanning du har som gjør deg egnet til det 
3) Hvilke andre erfaringer vil du trekke frem som kan styrke deg i jobben som lærer i Sommerskolen   
  
 
For mer informasjon: www.sommerskolenoslo.no 

NB! Du skal kun registrere én søknad. Hvis du ønsker å vurderes til flere stillinger skriver du det i søknadsteksten.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, forberede og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i våre kursplaner 
 • Bidra i praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet 
 • Samarbeide og koordinere undervisning og aktiviteter med assistenter, støtteassistenter og andre lærere 
 • Ivareta elevenes sikkerhet og skape et godt miljø for læring og trivsel. 
 • Samarbeide med foresatte 

Kvalifikasjoner:

 • Minst 30 studiepoeng i faget du ønsker å undervise i (norsk, matematikk, naturfag, engelsk/språkfag, IKT).                                                                                                      Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende studiepoeng 
 • Erfaring i planlegging og gjennomføring av undervisning 
 • Erfaring med klasseledelse og relasjonskompetanse 
 • Kunnskap om begynneropplæring i fag og grunnleggende ferdigheter på 1.–4. trinn eller kunnskap om progresjonsopplæring i fag og ferdigheter på 5.–7. trinn 
 • Gode kommunikasjonsevner og norskspråklige ferdigheter 
 • Fylt 18 år før 15. juni 2022

Personlige egenskaper:

 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste lærere som er fleksible og som tar initiativ Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og være løsningsorientert 
 • Vi legger vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr:

 • Å være med på å gjennomføre et av landets største arrangement for barn og unge 
 • En meningsfull og lærerik sommerjobb 
 • Erfaring med læreryrket og arbeid med barn og unge
 • Lønnstrinn 21, som tilsvarer kr 222,85 kr per time. For fast ansatte lærere i Osloskolen i 100% stilling tilkommer 50% overtidstillegg 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4275811
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune