• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959540
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
Ledig stilling

Sandnes kommune

Læreplass i Byggdrifterfag

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Du har bestått alle fag på VG1 (dette er ett særløp) før oppstart som lærling for å sluttføre din utdannelse som fagarbeider.

Hos oss i Sandnes kommune får du opplæring etter fagets relevans og sentrale verdier. Du vurderes etter fagets kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Ulike læresteder med egen instruktør, gir deg bred og god yrkeskompetanse med høy kvalitet i fagutførelsen.  Vi bidrar til å utvikle deg som profesjonell yrkesutøver som innehar den kompetansen som bransjen din krever. Vi har mange dyktige fagarbeidere som instruktører og de legger til rette for lærlingmedvirkning og lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgaver

Læreplanene bygger på følgende definisjon av kompetanse:

Kompetanse er å kunne tilegne seg og
anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Arbeidsoppgaver:

OM FAGET:

Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge miljø- og energibesparende løsninger i bygg og installasjoner som sikrer materiell og brukere. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan forebygge vannskader og brann gjennom valg av materialer og arbeidsprosesser og sikre byggets indre miljø.

Byggdrifterfaget skal bidra til engasjement når lærlingene sikrer forsvarlig næringsdrift og gode livsvilkår for beboere i bygg med varige miljø- og energieffektive egenskaper. Faget fremmer kritisk tenkning og etisk bevissthet gjennom at lærlingene utfordres til å velge bærekraftige materialer, verktøy og arbeidsmetoder. Effektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse og gjenbruk av materialer vil også bidra til å fremme respekt for naturen og miljøet. Faget skal bidra til å gi lærlingene kunnskap om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og om trepartssamarbeidet, der arbeidsgiveren, arbeidstakeren og myndighetene jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv. Faget fremmer forståelse av verdien av kulturelt mangfold i bygg- og anleggsbransjen gjennom at lærlingene deltar i dialog om og reflekterer over krav og forventninger til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap.

Lærlingens praktiske arbeidsoppgaver består av å
-utføre de daglige arbeidsoppgavene som gjøres på lærestedet
-bidra med egen kompetanse

Lærlingens teoretiske oppgaver består av å 
-arbeide med skriftlige oppgaver etter fastsatt plan som begrunnes med teorien i faget til innlevering for vurdering av fagkompetansen
-gjennomføre Delprøve hver 6 måned, som er øving til fagprøven

Lærlingens ansatt oppgaver består av å
-utføre plikter som arbeidstaker etter gjeldene regler i Arbeidsmiljøloven og kommunens retningslinjer
-lærlingen har plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
-evaluere og reflektere i eget arbeid
-være bevisst på som medarbeider at kompetanse er summen av formelle kvalifikasjoner, ferdigheter, personlig egnethet og holdninger
-levere gode tjenester og yte god service til innbyggerne fordi som medarbeider i Sandnes kommune har den enkelte av oss et særskilt samfunnsansvar

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever at du har riktig skolebakgrunn med bestått Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (særløp med 3 år i lære)
 • Bestått i alle fag på VG1 
 • Fravær må forklares og vi kan be om dokumentasjon
 • Personlig egnethet for faget ditt.
 • Oppgi 2 stk referanser, fortrinnsvis fra arbeid i ditt fag. Spør gjerne om referanse når du er i YFF
 • Kompetansebevis fra VG1. Finner vi karakterene dine i Vigo trenger du ikke legge de ved søknaden.
 • Før fagprøven må lærling bestått en skriftlig eksamen laget ut fra læreplanen i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt. Eksamen skal ikke ha forberedelse. Les mer på privatisweb.no

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne arbeide planmessig og effektivt.
 • Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger
 • Kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov
 • Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper
 • Motivert for å lære den praktiske utførelsen av faget

Vi tilbyr:

 • Midlertidig ansettelse med lærekontrakt og arbeidsavtale for å sluttføre din utdannelse med fagprøve
 • Allsidig og variert opplæring på ulike læresteder som gir deg den brede fagkompetanse som bransjen din krever
 • Instruktører som har dialog og vurderer din utvikling opp mot kompetansemålene gjennom hele læretiden
 • 100% stilling midlertidig i 2 år
 • Lønn under utdanning etter prosentvis økning pr halvår. 30%, 40%, 50% og 80% av fagarbeidergrunnlønn
 • Oppstart 1.August 2023
 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959540
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune