• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959556
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
Ledig stilling

Sandnes kommune

Læreplass i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Du har bestått alle fag på VG1 og VG2 før oppstart som lærling for å sluttføre din utdannelse som fagarbeider.

Hos oss i Sandnes kommune får du opplæring etter fagets relevans og sentrale verdier. Du vurderes etter fagets kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Ulike læresteder med egen instruktør, gir deg bred og god yrkeskompetanse med høy kvalitet i fagutførelsen.  Vi bidrar til å utvikle deg som profesjonell yrkesutøver som innehar den kompetansen som bransjen din krever. Vi har mange dyktige fagarbeidere som instruktører og de legger til rette for lærlingmedvirkning og lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgaver

Læreplanene bygger på følgende definisjon av kompetanse:

Kompetanse er å kunne tilegne seg og
anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Arbeidsoppgaver:

OM FAGET:

Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget handler om å utvikle yrkesutøvere som kan bidra til å dekke samfunnets behov for ulike pedagogiske tilbud slik at barn og unge får utvikle seg allsidig. Det handler om å legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek, læring og aktiviteter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, utforskertrang og skaperglede. Faget skal bidra til å styrke den helhetlige helsen blant barn og unge og utvikle yrkesutøvere som kan velge pedagogiske metoder som fremmer trivsel, danning og mestring. Faget skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan samarbeide profesjonelt med barn og unge, foresatte og kolleger og møte brukere i et digitalt samfunn i stadig utvikling.

Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til å utvikle barn og unges identitet og kultur og fremme forståelse for at likeverd og likestilling er grunnleggende verdier. I faget inngår også å forstå verdien av barnas fellesskap. Videre inngår å reflektere over egne holdninger og verdier og eget ansvar for naturen og miljøet. Faget skal også bidra til å utvikle evnen til å reflektere og tenke kritisk som grunnlag for godt faglig skjønn.

Lærlingens praktiske arbeidsoppgaver består av å
-utføre de daglige arbeidsoppgavene som gjøres på lærestedet
-bidra med egen kompetanse

Lærlingens teoretiske oppgaver består av å 
-arbeide med skriftlige oppgaver etter fastsatt plan som begrunnes med teorien i faget til innlevering for vurdering av fagkompetansen
-gjennomføre Delprøve hver 6 måned, som er øving til fagprøven

Lærlingens ansatt oppgaver består av å
-utføre plikter som arbeidstaker etter gjeldene regler i Arbeidsmiljøloven og kommunens retningslinjer
-lærlingen har plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
-evaluere og reflektere i eget arbeid
-være bevisst på som medarbeider at kompetanse er summen av formelle kvalifikasjoner, ferdigheter, personlig egnethet og holdninger
-levere gode tjenester og yte god service til innbyggerne fordi som medarbeider i Sandnes kommune har den enkelte av oss et særskilt samfunnsansvar

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever at du har riktig skolebakgrunn med bestått Vg1 Helse og oppvekst og består Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Bestått i alle fag på VG1 og VG2
 • Fravær må forklares og vi kan be om dokumentasjon
 • Personlig egnethet for faget ditt.
 • Oppgi 2 stk referanser, fortrinnsvis fra arbeid i ditt fag. Spør gjerne om referanse når du er i YFF
 • Kompetansebevis fra VG1 og første halvdel av VG2. Finner vi karakterene dine i Vigo trenger du ikke legge de ved søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen
 • Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis
 • Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst
 • Motivert for å lære den praktiske utførelsen av faget

Vi tilbyr:

 • Midlertidig ansettelse med lærekontrakt og arbeidsavtale for å sluttføre din utdannelse med fagprøve
 • Allsidig og variert opplæring på ulike læresteder som gir deg den brede fagkompetanse som bransjen din krever
 • Instruktører som har dialog og vurderer din utvikling opp mot kompetansemålene gjennom hele læretiden
 • 100% stilling midlertidig i 2 år
 • Lønn under utdanning etter prosentvis økning pr halvår. 30%, 40%, 50% og 80% av fagarbeidergrunnlønn
 • Oppstart 1.August 2023
 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959556
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune