• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  04.03.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5563972
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
Ledig stilling

Gol kommune

Lærarstillingar ved Gol skule

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol skule er ein topp moderne 1-10 skule teken i bruk hausten 2016. Skulen har ca 500 elevar. Det er 95 tilsette,
av dette 66 lærarar. Kulturskulen har tilhald i same bygget.
Skulen er leia av rektor, avdelingsleiar småskuletrinn og SFO,
avdelingsleiar mellomtrinn og avdelingsleiar ungdomstrinn.

Gol skule arbeider etter ein kvalitetsplan der visjonen er «Alle skal med». Vi er ein lærande organisasjon og satsar på tilsette med høg relasjonskompetane og ein inkluderande praksis.

Vi søkjer:
• Lærarar for faste stillingar og vikariat skuleåret 2024-2025

Arbeidsoppgåver:
• Undervisning på barnetrinn og/eller ungdomstrinn i samsvar med formell kompetanse

Kvalifikasjonskrav:
• Grunnskulelærar med formell kompetanse etter kap 14 i opplæringslova i faga norsk, matematikk og engelsk
• Lærarar med kompetanse innanfor spesialundervisning
• Lærarar med annan undervisningskompetanse innanfor tysk, kunst- og handverk, naturfag og grunnleggjande lese og skriveopplæring.

Lærarar med kompetanse innanfor opplæring i velkomstklasse
I Gol kommune har vi eit akuttmottak for flyktningar. Opplæringa av desse elevane er organisert i tre velkomstklassar. Vi søkjer derfor lærarar med kompetanse innanfor opplæring i grunnleggjande norsk for minioritetsspråklege. Det er ynskjeleg med språkkompetanse som kan kommunisere med denne elevgruppa direkte; russisk eller ukrainsk

Vi ynskjer at du:
• Kan begeistre og motivere elevar, kollegaer og foreldre, slik at elevane får betre fagleg og sosial framgang
• Meistrar klasseleiing og har evner til å skape gode relasjonar med barn og unge.
• Har fokus på elevane si læring, og arbeider målretta og sjølvstendig
• Er fleksibel og har evne til samarbeid med kollegaer
• Kan dele med, og vil lære av andre
• Er aktivt med i skulen sitt pedagogiske utviklingsarbeid
• Er positiv og har godt humør
• Har god evne til skriftleg og munnleg framstilling. I Gol kommune nyttar vi nynorsk som opplæringsmål.

Vi tilbyr:
• Ein skule der elevar trivst
• Eit utviklingsorientert fagmiljø
• Eit godt arbeidsmiljø
• Eit spennande og funksjonelt skulebygg
• Gratis trening

For stillinga gjeld:
• Kommunale løns- og arbeidsvilkår

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal blir offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  04.03.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5563972
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune